Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Αγρινίου για τη Μ. Εβδομάδα

Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοινώνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Δευτέρα 13/04/2020 έως και το Σάββατο 18/04/2020.

Αναλυτικά, οι πίνακες των πωλητών που θα συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές της Μ. Εβδομάδας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 13/4/2020 (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΡΩΡΓΙΟΣ
6ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
9ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
15ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
16ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
17ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
19ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
22ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
23ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
25ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
26ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
28ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
29ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
30ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
34ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
35ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
36ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
38ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
40ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
41ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14/4/2020 (Μ. ΤΡΙΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15/4/2020 (Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
5ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
7ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
8ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
9ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
11ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
13ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
15ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
16ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
18ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
19ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
22ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
24ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
26ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
27ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
28ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
29ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
30ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/4/2020 (Μ.ΠΕΜΠΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΡΩΡΓΙΟΣ
7ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
8ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
10ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
13ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
15ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
16ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
17ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
18ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
19ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
22ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
23ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
24ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
25ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
26ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
27ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
29ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
30ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
31ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
35ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
36ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
38ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
39ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
41ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
42ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18/4/2020 (Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
41ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button