ΆποψηΡοή Ειδήσεων

Η Ευρώπη εν τάχει 27 Απριλίου 2021

του Γιώργου Μαρκατάτου,

Άτυπη τηλεδιάσκεψη υπουργών γεωργίας, 26 Απριλίου 2021

Τη Μεγάλη Δευτέρα 26/4/21, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των υπουργών γεωργίας Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ επικεντρώθηκε κυρίως στην συμβιβαστική πρόταση για την πράσινη αρχιτεκτονική . Ορισμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ζητώντας από την Προεδρία να εμμείνει στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και στο συμφωνημένο 20% οριοθέτηση για οικολογικά συστήματα. Τονίζουμε την εκ των πραγμάτων υποστήριξη αγροκτημάτων μικρής κλίμακας, που υποστηρίζουν οι οργανώσεις αγροτών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι ΜΚΟ, τα συνδικάτα και οι ερευνητές, που έστειλαν κοινή επιστολή  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους νομοθέτες της ΚΓΠ υπογραμμίζοντας τον βασικό ρόλο των μικρομεσαίων αγροτών στην επίλυση των σημερινών κοινωνικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι και κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας. Οι εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν πρόθεση των υπουργών γεωργίας για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας.

Η κατάσταση της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δεν εμπνέει καμιά ανησυχία, τόσο για το βαθμό επάρκειας, όσο και για την προστασία των καταναλωτών. Η Κομισιόν ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και των αγορών, επισημαίνοντας ότι, συνολικά, ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής έδειξε ανθεκτικότητα και εξασφάλισε την επισιτιστική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19[1].


Προβληματισμοί αφορούσαν τις αρνητικές επιπτώσεις των πρόσφατων παγετών , ιδίως για τους τομείς του οίνου και των φρούτων, όπου τονίστηκε η ανάγκη πρόσθετης  υποστήριξη στους τομείς που επηρεάστηκαν.

Πρόγραμμα EU4Health

Μεσούσης της πανδημίας, στις 28 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για ένα νέο πρόγραμμα υγείας (EU4Health) με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ για μείζονες διασυνοριακές απειλές για την υγεία και βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας. Στο σχετικό δελτίο τύπου της 22-04-2021[2] σημειώνεται ότι η προίκα που χορηγήθηκε  στην αρχή ανερχόταν σε 10,4 δις  ευρώ αλλά με όλες τις διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ποσό 5,1 δις ευρώ. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/522  υιοθετήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021.

Στο μεταξύ συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της 21-04-2021, με τα μέλη της επιτροπής Δημόσιας Υγείας του ΕΚ και την επίτροπο Κυριακίδου για το πακέτο «Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και παγκόσμια διάσταση της αντιμετώπισης της πανδημίας». Το εγχείρημα μοιάζει με δράση που στοχεύει σε μεγαλύτερη ομοσπονδοποίηση και στον τομέα της υγείας.

Η ατζέντα τουλάχιστον, αυτό δείχνει[3] αφού η συζήτηση περιστράφηκε στα εξής::

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εμβολιασμού,

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό,

Η παγκόσμια πρωτοβουλία COVAX,

Το «εκκολαπτηρίου HERA»  και το πρόγραμμα EU4Health.

Άλλα θέματα που ενδεχομένως συνδέονται με την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και ίσως συζητηθούν συμπεριλαμβάνουν την Στρατηγική για τα Φάρμακα, την Ευρωπαϊκή δράση για την μικροβιακή αντοχή, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο της για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς επίσης και τη «Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Μέτρα για την πρόληψη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στην ΕΕ

Σε δελτίο τύπου στις 22-04-2021 διαβάζουμε την πρόθεση του Κοινοβουλίου  πώς θέλει να αντιμετωπίσει αναδυόμενα προβλήματα όπως είναι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, με στόχο την προτεραιότητα για  δίκαιη φορολόγηση[4]. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων αποκαλύψεων (LuxLeaks, έγγραφα του Παναμά, κλπ, κλπ, τα τελευταία χρόνια!. Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε τα φορολογικά έσοδα των κρατών της ΕΕ:

Έχουν συγκροτηθεί επιτροπές εργασίας στο Κοινοβούλιο, που εντόπισαν σειρά ελλείψεων στις φορολογικές διατάξεις. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, τα φορολογικά μέτρα της ΕΕ τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη φορολογία αφορούν :

  • αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης χώρας της ΕΕ
  • ανταλλαγή διασυνοριακών αποφάσεων για τον έλεγχο των πρακτικών τις οποίες εφαρμόζουν συγκεκριμένες εταιρείες
  • υποβολή εκθέσεων ανά χώρα εκ μέρους των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες για την καταπολέμηση των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (τις οποίες δεν διαθέτουν οι εγχώριες εταιρείες)
  • πληροφορίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για την αποφυγή διπλής φορολόγησης ή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ισχύουν στην ΕΕ η

  • φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να φορολογούν κέρδη από ψηφιακές υπηρεσίες σε χώρες στις οποίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία φορολογική εγκατάσταση
  • ένα κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προέρχονται, για παράδειγμα, από τη διαβίβαση δεδομένων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές επαφές.

Για το ΦΠΑ η επιτροπή φορολογικών υποθέσεων επεξεργάζεται έκθεση που προτείνει τη δημιουργία μιας νέας βάσης για τη φορολόγηση των κερδών ψηφιακών εταιρειών στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται, ακόμα κι αν δεν έχουν φυσική παρουσία.

Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να προτείνει τη θέσπιση μιας ψηφιακής εισφοράς στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων και της χρηματοδότησης της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία του 2021, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι η χώρα μας είναι τελεσίδικα στην κατηγορία των χωρών με έναν από τους μεγαλύτερους ΦΠΑ που ισχύουν στην ΕΕ.

Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να προτείνει τη θέσπιση μιας ψηφιακής εισφοράς στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων και της χρηματοδότησης της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία του 2021, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Τέλος στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι η χώρα μας είναι τελεσίδικα στην κατηγορία των χωρών με έναν από τους μεγαλύτερους ΦΠΑ που ισχύουν στην ΕΕ.

[1] https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/04/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+video+conference+of+agriculture+ministers

[2] https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659258

[3] https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210419IPR02303/suzitisi-gia-tin-europaiki-enosi-ugeias-kai-tin-antimetopisi-tis-pandimias

[4] https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20210415STO02118/metra-gia-tin-prolipsi-tis-forologikis-apatis-kai-tis-forodiafugis-stin-ee

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button