ΓεγονόταΡοή Ειδήσεων

H λειτουργία των λαϊκών αγορών του Αγρινίου έως 2 Μαϊού

Ο δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε τους νέους πίνακες των επαγγελματιών και παραγωγών των λαϊκών αγορών, που θα ισχύσουν από την Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαϊού.

Αναλυτικά οι πίνακες των επαγγελματιών και παραγωγών των λαϊκών αγορών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 27/4/2020 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
9ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
15ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
16ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
17ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
19ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
22ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
23ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
25ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
26ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
28ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
29ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
30ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
34ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
35ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
36ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
38ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
40ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
41ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28/4/2020 (ΤΡΙΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 29/4/2020 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
5ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
7ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
8ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
9ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
11ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
13ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
16ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
17ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
19ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
20ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
22ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
23ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
25ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
27ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
28ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
29ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
30ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
31ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 30/4/2020 (ΠΕΜΠΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
9ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
15ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
16ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
17ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
19ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
22ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
23ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
25ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
26ΠΥΡΠΙΛΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
28ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
29ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
30ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
34ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
35ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
36ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
38ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
40ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
41ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ2/5/2020(ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
41ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΛΩΝΙΑΚΥΡΙΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
10ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
11ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ

 

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close