Γεγονότα

Γιατί διακόπτει τις εργασίες στο πάρκο ο ανάδοχος-απορρίπτει η Τεχνική Υπηρεσία τις αιτιάσεις του

epi-parko-erga3

Απορρίπτει ως αναληθή και αβάσιμα τα επιχειρήματά του περί νομικών εμποδίων και παράνομων ενεργειών η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το «σίριαλ» της ανάπλασης του Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου συνεχίζεται, την ώρα που όλοι βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές που έχουν γίνει από πολίτες που αντιδρούσαν από την αρχή στην ανάπλαση του έργου. Η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου του Αγρινίου απορρίπτει την προσφυγή κατοίκων κατά των εργασιών, ωστόσο η πρώτη, προσωρινή απόφαση του Πρωτοδικείου, ήταν πλήρως εναρμονισμένη με την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει «φρενάρει» τις εργασίες εκείνες που έχουν να κάνουν με το πράσινο.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών από την κοινοπραξία «Κ/Ξ Γεράσιμος Κατσαρός-Βλάχας Π.Σ. ΑΤΕ-Ιωάννης Λαμπρης» που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών της ανάπλασης του πάρκου. Η ανάδοχος εταιρία προτάσσοντας μια σειρά από επιχειρήματα και επικαλούμενη νομικά εμπόδια, παράνομες εργασίες, ανάκληση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, απαιτούμενες νομικές εγκρίσεις που δεν έχουν ληφθεί, ανυπέρβλητα πραγματικά εμπόδια –γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα επεισόδια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατά των εργαζομένων- , δηλώνει προς την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου κα Μαρία Ρόκου και προς τον δήμο Αγρινίου ότι διακόπτει τις εργασίες κατασκευής του έργου.
Μια δήλωση η οποία απορρίφθηκε με απάντηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, την οποία απέστειλε προς την ανάδοχο εταιρία και κατά την οποία αντεπιχειρηματολογεί, αντικρούοντας έναν προς έναν τους λόγους που επικαλείται η εταιρία και ο εργολάβος για τη διακοπή των εργασιών.
Στην δήλωσή της , η ανάδοχος εταιρία εξηγεί πως παρότι οι θάμνοι και τα δέντρα επί των οποίων προβλέπεται επέμβαση από τον σχετικό πίνακα υλοτομίας, ανέρχονται σε 64, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες της σχετικής μελέτης απαιτείται να υλοτομηθούν επιπλέον 141, τα οποία και κατονομάζει, αναφέροντας και το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Επικαλείται μάλιστα και έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που αναφέρει, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δήλωση, ότι όλες οι εργασίες , πλην εκείνων της διαμόρφωσης των εσωτερικών δρόμων και των κτηριακών εγκαταστάσεων, έχουν σημαντικές επιδράσεις στην υφιστάμενη φυτοκάλυψη και ότι ακόμη και αυτές που αφορούν τους δρόμους και τα κτήρια, προϋποθέτουν εκσκαφές οι οποίες εξορισμού συνεπάγονται επεμβάσεις επί του ριζικού συστήματος των υφιστάμενων δέντρων και θάμνων. Στο ίδιο έγγραφο, σύμφωνα πάντα με τη δήλωση διακοπής της αναδόχου εταιρίας, αναφέρεται η ανάγκη συνολικής επανεκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Επικαλείται ακόμη την σχετική προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, η οποία είναι ακόμη σε ισχύ και ότι αυτό καθαυτό το κόλλημα καθιστά αδύνατη αλλά και παράνομη, όπως εξηγεί, τη συνέχιση των εργασιών. Αμέσως μετά λέει μάλιστα, πως παρόλα αυτά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε στον εργολάβο εντολή να συνεχίσει τις εργασίες εκσκαφών. Συνεχίζει επικαλούμενος διαπίστωση, όπως αναφέρει, του Δασαρχείου, περί τραυματισμού και αποκοπή τμήματος του ριζικού συστήματος των δέντρων και των θάμνων. Συνεχίζει δε επικαλούμενος σειρά σχετικών εγγράφων από το δασαρχείο και τις αντίστοιχες απαντήσεις από την Περιφέρεια.
Μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρει ότι χωρίς την υλοτόμηση των επιπλέον 141 δέντρων και θάμνων είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται «Όμως η υλοτόμηση των εν λόγω επιπλέον δέντρων-θάμνων συνιστά πράξη ευθέως παράνομη, την οποία όχι μόνο δεν υποχρεούμαι, αλλά και δεν δικαιούμαι να εκτελέσω», αναφέρει, επικαλούμενος στη συνέχεια σειρά εγγράφων που εξηγούν τις ευθύνες του εργολάβου σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και τις νομικές κυρώσεις που εκείνος θα έχει σε επίπτωση μη τήρησης των νομίμων.

epi-parko-erga3

«Σε περιβάλλον βίας η συνέχιση του έργου είναι αδύνατη»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο που ο εργολάβος κάνει λόγο για «επανειλημμένα βίαια επεισόδια σε βάρος του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της εταιρίας που προκλήθηκαν εξαιτίας του παράνομου χαρακτήρα της εκτελέσεως του εν λόγω έργου», όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στη Δήλωση Δικαοπής των Εργασιών.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Ο παράνομος χαρακτήρας της εκτελέσεως του εν λόγω έργου, που προκύπτει από τα προαναφερθέντα δημόσια έγγραφα, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση επανειλημμένων βίαιων επεισοδίων σε βάρος του υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που χρησιμοποιώ για την εκτέλεση του υπόψιν έργου, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η συνέχιση της κατασκευής του, αφού προκύπτει άμεσος κίνδυνος του προσωπικού και των υλικών μου μέσων, κάθε φορά που γίνεται απόπειρα εκτελέσεως της οποιασδήποτε εργασίας».
Στη συνέχεια αναφέρει τα εξής επεισόδια: «Την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών, διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι Αγρινίου αφαίρεσαν και κατέστρεψαν την πλαστική περίφραξη που είχα τοποθετήσει περιμετρικά του εργοταξιακού χώρου. Τη δεύτερη μέρα των εργασιών έλαβε χώρα απόπειρα πυρπολήσεως των εργοταξιακών μου εγκαταστάσεων. Κατά τις επόμενες μέρες, ομάδες διαμαρτυρόμενων πολιτών, με χρήση βίας και με απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού μου, εμπόδιζαν την εκτέλεση κάθε εργασίας, ρίπτοντας μάλιστα πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά του προσωπικού μου και των χωματουργικών μου μηχανημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω βίαιων επεισοδίων και άνευ οποιασδήποτε συμβατικής μου υποχρέωσης, τοποθέτησα τελικώς περιμετρικά του εργοταξιακού χώρου σιδερένιες λαμαρίνες και προσέλαβα ειδικούς φύλακες για την φύλαξη του χώρου αυτού. Πλην όμως, στις 28-8-2013, ομάδα διαμαρτυρόμενων πολιτών προέβη στην καταστροφή της ανωτέρω περίφραξης, τρέποντας σε φυγή τους φύλακες που είχα προσλάβει».

epi-parko-erga4
«Είναι προφανές», συνεχίζει ο εργολάβος, «ότι στο προπεριγραφέν περιβάλλον βίας, είναι αδύνατη η έναρξη και η συνέχιση εκτελέσεως του επίμαχου έργου. Υφίσταται συνεπώς και ανυπέρβλητο πραγματικό εμπόδιο της υλοποιήσεώς του, οφειλόμενο σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου- φορέα κατασκευής του, που δεν φρόντισε, ως όφειλε, ούτε τις αναγκαίες νόμιμες εγκρίσεις να λάβει, αλλά ούτε και να ζητήσει την συνδρομή των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, έτσι ώστε να διασφαλίσει την προστασία του προσωπικού μου και των υλικών μου μέσων, αίροντας το προπεριγραφέν πραγματικό εμπόδιο», καταλήγει.
Τέλος, αναφέρει μία προς μία τις εργασίες που έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί και το κόστος τους, που όπως αναγράφεται στη δήλωση, ανέρχεται σε 154.036,55 ευρώ, αλλά και όλες εκείνες τις εργασίες που υπολείπονται, το σύνολο της αξίας των οποίων ανέρχεται, σε 2.055.299,16 ευρώ, «η εκτέλεση των οποίων είναι αδύνατη λόγω των προπεριγραφέντων νομικών και πραγματικών εμποδίων, που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου-φορέα κατασκευής του, καθόσον συνεπάγεται παράνομες επεμβάσεις σε δέντρα και θάμνους», καταλήγει η εν λόγω δήλωση.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: «Γενική, ασαφής και παραπλανητική η αναφορά του αναδόχου»
Από την πλευρά της, η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναλύει τους λόγους απόρριψης της δήλωσης, ξεκινώντας με το ότι στην Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του Αναδόχου, αναφέρεται ότι «… η εκτέλεση εργασιών δεν είναι δυνατή από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής του» χωρίς να περιλαμβάνονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και να αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της απόρριψης από την αρμόδια Υπηρεσία.
«Κατά συνέπεια δεν γίνεται καμία περιγραφή των τμημάτων του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση που ουδόλως γίνονται αντιληπτά από την γενική, ασαφή και παραπλανητική αναφορά του αναδόχου και δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», αναφέρεται στον πρώτο λόγο απόρριψης που η διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατάσσει στους «τυπικούς λόγους απόρριψης», για να συνεχίσει με τους «ουσιώδεις».

epi-parko-erga1
Αφού απορρίπτει ως εσφαλμένους και αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Ειδικής Δήλωσης του αναδόχου σχετικά με τα έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου αλλά και τους υπόλοιπους ισχυρισμούς του, με μια σειρά από αντεπιχειρήματα, αναφέρει ότι «ο ανάδοχος δεν έλαβε ποτέ γραπτή ή προφορική εντολή από την διευθύνουσα υπηρεσία να υλοτομήσει δέντρα ή θάμνους πέραν αυτών που προβλέπονται από την εγκεκριμένη Μελέτη και να εκτελέσει οποιεσδήποτε παράνομες εργασίες (…) όπως ποτέ δεν έλαβε εντολή να προχωρήσει σε εκσκαφές που θα είχαν ή θα έχουν επιπτώσεις στο ριζικό σύστημα και στην υγεία των δέντρων και των θάμνων».
Απαντά δε και για το θέμα της κοπής των παραπάνω δέντρων ή και τον τραυματισμό των ριζών του που επικαλείται ο εργολάβος, ως τον μόνο τρόπο να κοπούν και τα εξ ορισμού 64. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο ανάδοχος δεν τοποθέτησε, ως όφειλε, τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της χάραξης και των ορίων του έργου προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα της μελέτης ή εμπόδια που δεν έχουν αποτυπωθεί», ενώ συνεχίζει παραθέτοντας μια σειρά από υποχρεώσεις-αρμοδιότητες του εργολάβου, που όφειλε να εκτελέσει, αλλά, σύμφωνα πάντα με το κείμενο της απόρριψης, δεν το έκανε: «Ο χώρος του έργου έχει παραδοθεί ελεύθερος στον ανάδοχο από κάθε εμπόδιο, νομικό ή πραγματικό και συνεχίζει να διατηρείται στην κατάσταση αυτή καθώς δεν έχει ανακύψει κανέναν νομικό εμπόδιο που να μην επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών ή να απαιτεί την διακοπή τους για κάποιο χρονικό διάστημα».
Σε άλλο σημείο η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, χαρακτηρίζει εσφαλμένους και αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί κοπή 141 επιπλέον δέντρων κατά την κοπή των 64 προβλεπόμενων, εξηγώντας πως «κατόπιν εντολών, αποσαφηνίσεων, διευκρινήσεων της επίβλεψης, αλλά και της πλήρους αποδοχής τους από τον ανάδοχο διαπιστώθηκε ότι δεν ανακύπτει κανένα πρόβλημα», ενώ στη συνέχεια απορρίπτει ως εσφαλμένο και παράλογο το επιχείρημα ότι θα επέλθει ζημιά στα δέντρα και στους θάμνους λόγω επέμβαση στο ριζικό τους σύστημα. : «Κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, η όχληση που θα δημιουργηθεί στο ριζικό σύστημα των δέντρων-θάμνων είναι διαχειρήσιμη και δεν θα επηρεάσει την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών διότι το ποσοστό των ριζών που βρίσκονται εντός της ζώνης εργασιών είναι πολύ μικρό σε σχέση με το συνολικό ριζικό σύστημα. Προϋπόθεση είναι ότι θα ακολουθήσουν οι σωστές πρακτικές που περιλαμβάνουν: κοπή με κατάλληλα εργαλεία και μετέπειτα προστασία τους με ειδικό φυτοπροστατευτικό σκεύασμα», αναφέρεται ενώ ακλουθούν και κάποια ακόμη επιχειρήματα σχετικά με την σωστή κλάδευση των δέντρων και την προστασία των ριζών, παρά την τοποθέτηση χλοοτάπητα, ενώ καταλήγει ότι όλες οι εργασίες υλοποίησης, θα γίνουν σε κάθε περίπτωση με την αυστηρή επίβλεψη και τις γραπτές εντολές όλων των επιβλεπόντων υπηρεσιών και ότι αφού ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ο ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη και κανένα νομικό εμπόδιο.

epi-parko-erga2Σχετικά με το επιχείρημα του αναδόχου ότι η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση είναι παράνομη, η αρμόδια Υπηρεσία απαντά ότι «ουδέποτε ανακλήθηκε η απαλλαγή από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου και συνεπώς εσφαλμένα, αβάσιμα και παραπλανητικά αναφέρεται το παραπάνω επιχείρημα από τον ανάδοχο».
Καταλήγει δε, απαντώντας στις βίαιες πράξεις που σύμφωνα με τον ανάδοχο έλαβαν χώρα τις ημέρες που διεξάγοντας οι εργασίες. «Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ δεν δίνει κανέναν βάσιμο νομικό ή πραγματικό επιχείρημα σε οποιονδήποτε ότι οι εκτελούμενες εργασίες είναι παράνομες καθιστώντας έτσι τον ανάδοχο ως στόχο βίαιων ενεργειών», αναφέρεται στην αρχή των λόγων απόρριψης και αυτού του επιχειρήματος, ενώ συνεχίζει εξηγώντας ότι «είναι η οργάνωση του εργοταξίου και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του Προσωπικού και των υλικών του εργοταξίου αποτελούν συμβατική και αποκλειστική υποχρέωση του αναδόχου και καμία ευθύνη δεν φέρει ο Κύριος του έργου».
Καταλήγει δε αναφέροντας ότι «η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με έγγραφό της επεσήμανε στον ανάδοχο ότι τα ληφθέντα μέτρα προστασίας και σήμανσης του εργοταξίου δεν είναι επαρκή και τον καλούσε να λάβει πρόσθετα μέτρα. «Συνεπώς καμία ευθύνη δεν φέρει ο ανάδοχος του έργου για παραλήψεις του αναδόχου».
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και την ξεκάθαρη στάση του εργολάβου που αποποιείται, όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται από την Ειδική Δήλωση Διακοπής, κάθε σχέση από εδώ και στο εξής με το πολύπαθο έργο, γίνεται ξεκάθαρο ότι ακόμη και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας άρει την απαγόρευση της συνέχισης των εργασιών που σχετίζονται με το πράσινο, στο θέμα της εργολαβίας θα πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Γιατί οι ενστάσεις της αναδόχου εταιρίας, δεν αφορούν, όπως φαίνεται, μόνο τα κολλήματα γύρω από τις εργασίες πρασίνου, αλλά και σειρά άλλων ζητημάτων που δεν κρίνοντα από τις σχετικές νομικές αποφάσεις που αναμένονται.

Μαρίνα Ζαρκαβέλη – εφημερίδα “Γεγονός”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button