Δυτική ΕλλάδαΕκπαίδευσηΡοή Ειδήσεων

Συνάντηση Γαβρογλου με τους Κοσμήτορες του Παν/μιου Πατρών: Την επόμενη εβδομάδα το τελικό σχέδιο

Ο υπουργός Παιδείας θα παραδώσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στην Πρύτανι του Παν. Πατρών το τελικό Σχέδιο συγχώνευσης με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πέντε ώρες διήρκεσε η συνάντηση του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με τους Κοσμήτορες και την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Β. Κυριαζοπούλου, όπου συζητήθηκε το θέμα της συγχώνευσης με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos αυτό που προέκυψε από τη συνάντηση είναι ότι ο υπουργός Παιδείας θα παραδώσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στην Πρύτανη του Παν. Πατρών το τελικό Σχέδιο συγχώνευσης με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε στους συνομιλητές του ότι η ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας θα απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κι ενδεχομένως κάποια άλλα τμήματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι Κοσμήτορες του Πανεπιστημίου καθώς και τα δύο μέλη της Επιτροπής “Γαβρόγλου” Δημοσθένης Πολύζος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Κοσμήτορας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Βασίλης Κόμης που βρίσκεται στο εξωτερικό, συμμετείχε στη συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι Κοσμήτορες , μετέφεραν στον υπουργό Παιδείας τις αποφάσεις των τμημάτων , οι περισσότερες εκ των οποίων διατυπώνουν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις επί του Σχεδίου συγχώνευσης του Πανεπιστημίου τους με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σχολή Θετικών Επιστημών

Η Σχολή, κατά πλειοψηφία, θεωρεί ότι δεν ακολουθείται η θεσμική διαδικασία
για την διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη της Σχολής και του
Πανεπιστημίου, η οποία απαιτεί χρόνο. Η Σχολή, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε
ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από Τμήματα της ΣΘΕ δεν έχουν τύχει
της επεξεργασίας στο πλαίσιο της Σχολής, κατ’ αρχάς, και συνεπώς δεν έχει
διαμορφωθεί καμία πρόταση από την ΣΘΕ.

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στην
έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 84/28.3.2019, λαμβάνοντας υπόψη
τις αποφάσεις των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής, ομόφωνα
αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται την ένταξη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
(Διερεύνηση μορφών συνεργασίας, ΦΕΚ 145/15.3.2018) όχι μόνο στη
Σχολή Επιστημών Υγείας αλλά και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας θα συμφωνούσε σε μια στοχευμένη πολιτική
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, βασιζόμενη σε αυστηρά κριτήρια
τεκμηρίωσης, που δεν θα αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του, με γνώμονα τη
διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και της
ενδυνάμωσης της ερευνητικής του δραστηριότητας με την εξασφάλιση των
αναγκαίων προϋποθέσεων υλοποίησής της.

Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία υποχρεούμεθα να
κινηθούμε δεν επιτρέπουν την επεξεργασία και υποβολή συγκεκριμένων
και τεκμηριωμένων προτάσεων.

Τμήμα Φιλολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας στην έκτακτη συνεδρίαση 331/27.3.2019
συζήτησε προτάσεις ανάπτυξης του Τμήματος, με αφορμή τη συζήτηση περί
συγχώνευσης του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (ΤΕΙΔΕ) στο Π. Πατρών, τις οποίες υπέβαλε
γραπτώς ο Πρόεδρος του Τμήματος και αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

(α) Ότι το Τμήμα χρειάζεται άμεσα στελέχωση με νέα μέλη ΔΕΠ, ιδίως στα
γνωστικά πεδία της Γλωσσολογίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, και της
Λατινικής Φιλολογίας.

(β) Ότι το Τμήμα χρειάζεται άμεσα νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,
ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με νέο κτιριακό συγκρότημα της ΣΑΚΕ, με το
σκεπτικό ότι το νέο κτίριο θα βελτιώσει καταρχάς τις υποδομές διδασκαλίας
και μάθησης για τους φοιτητές (π.χ. εντευκτήρια φοιτητών, αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων) και την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους
καθηγητές, αλλά και την εργονομία των γραφείων των καθηγητών και των
διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος.

(γ) Να απορρίψει την όποια πρόταση ή απόπειρα δημιουργίας νέων Τμημάτων
στη ΣΑΚΕ, λόγω της διάλυσης του ΤΕΙΔΕ και της άρνησης άλλων Σχολών του ΠΠ
να τα απορροφήσουν.

(δ) Αναφορικά με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων
Τεχνολογιών (ΤΔΠΠΝΤ) του Π. Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο, η Συνέλευση
του Τμήματος κρίνει ότι το ΤΔΠΠΝΤ πρέπει να ενταχθεί ως έχει στη ΣΑΚΕ και
να μεταστεγαστεί στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας – Ρίου (αφού όμως
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες κτιριακές υποδομές). Η Συνέλευση του
Τμήματος κρίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια
για μετεξέλιξη και μετονομασία του ΤΔΠΠΝΤ σε Τμήμα Ιστορίας, σύμφωνα με
τα πρότυπα και την πρακτική που ισχύουν διεθνώς.

(ε) Ότι το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙΔΕ, λόγω της κλινικής φύσης του
αντικειμένου που θεραπεύει, δεν μπορεί να ενταχθεί στη ΣΑΚΕ αλλά θα
πρέπει να αποτελέσει τμήμα νέας σχολής του Π. Πατρών μαζί με τα τμήματα
Οπτικής-Οπτομετρίας, Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής του ΤΕΙΔΕ.

Επιπρόσθετα, η Συνέλευση, θεωρώντας ότι η όποια περαιτέρω συζήτηση περί
της ανάπτυξης του Τμήματος δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει υπό τις
τρέχουσες πιεστικές συνθήκες, αποφάσισε να μη συζητήσει τις προτάσεις του
Προέδρου του Τμήματος περί αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών κλπ. και
να μεταθέσει τα θέματα αυτά για περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση σε
επόμενες συνεδριάσεις της εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τέλος η Συνέλευση αποφάσισε να αποστείλει την απόφαση αυτή στη Σύγκλητο,
η οποία έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα έγκρισης ή απόρριψης των
αποφάσεων των τμημάτων του Π. Πατρών.

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας μετά από εκτεταμένη και διεξοδική συζήτηση στη Συνέλευσή του στις 28/03/2019 κατέληξε κατά πλειοψηφία σε σειρά προτάσεων σχετικά με

α) την ενδυνάμωση του Τμήματος Χημείας και διατήρηση των επιπέδων αριστείας στην εκπαίδευση/έρευνα του Τμήματος (στελέχωση σε διδακτικό και τεχνικό προσωπικό, αριθμός εισακτέων, υποστήριξη σε υποδομές, απλοποίηση διαχειριστικών διαδικασιών, κ.α.), και

β) τις προοπτικές ανάπτυξης της ΣΘΕ (ίδρυση νέου Τμήματος, ίδρυση Ινστιτούτου, υποστήριξη υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων Οριζόντιων Δομών)

Οι παραπάνω προτάσεις, συνοδευόμενες από αντίστοιχες προκαταρκτικές μελέτες/εισηγήσεις κατά περίπτωση, εξειδικεύονται στο έγγραφο που εστάλη στον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Ως προς την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Χημείας έχει εκφραστεί κατά πλειοψηφία θετικά σε προηγούμενη Συνέλευση.
esos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button