ΆποψηΡοή Ειδήσεων

Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Επενδύσεις – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

του Γιώργου Μαρκατάτου

Μια δράση, ένα πρόγραμμα που αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜΜΕ, αλλά και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα, ώστε να μη χάνονται ευκαιρίες υποβολής προτάσεων. Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα του κεφαλαίου που αφορά τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Επενδύσεις και  αναφέρεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ».  Οι πιστώσεις που έχουν τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων για το ερχόμενο έτος ανέρχονται σε 1,227 δις €, μόνο για το ερχόμενο έτος 2022. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν το σύνολο της ζωής των επιχειρήσεων της ΕΕ από τη γεωργία μέχρι τους πλέον αναπτυγμένους τεχνολογικούς τομείς.


Τα χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί, προορίζονται να καλύψουν δράσεις που εστιάζονται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στη διασφάλιση της ευρείας χρήσης τους σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες θεωρούν ότι θα βοηθήσουν τη δημιουργία μιας ευημερούσας οικονομίας δεδομένων, θα ευνοήσουν την ενσωμάτωση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, και θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικέντρωση του προγράμματος σε τομείς όπου κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει το επίπεδο που απαιτείται για την ψηφιακή επιτυχία. Και όχι μόνο! Σε  τομείς στους οποίους οι δημόσιες δαπάνες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Πρόκειται βασικά για τους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, για  το κλίμα, την κινητικότητα και στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προσαρμογή στις ψηφιακές αλλαγές.

O Κανονισμός (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη αναλύει όλες τις προϋποθέσεις των ενδιαφερομένων να ωφεληθούν του προγράμματος αυτού[1].

Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» έχει δράσεις που θα απορροφήσουν τα ακόλουθα ποσά:

Κυβερνοασφάλεια: 120 εκ. €. Το κονδύλι αυτό προορίζεται να καλύψει δράσεις που διασφαλίζουν ότι υπάρχουν στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις οι βασικές δυνατότητες για την εξασφάλιση της ψηφιακής οικονομίας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας της Ένωσης. Ακόμη, ότι είναι προσβάσιμες στον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις στην Ένωση και ότι ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της κυβερνοασφάλειας της Ένωσης.

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: 151 εκατ. €, γενικό σύνολο της δράσης: 271 εκατ. €. Το κέντρο αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση του σχετικού με την κυβερνοασφάλεια μέρους του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και του «Ορίζων Ευρώπη». Στόχος του κέντρου είναι να ενισχύει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων. Όσον αφορά την «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων» όπως σημειώσαμε παραπάνω, προικοδοτήθηκε με 62 εκατ. € για το 2022, ενώ η Κοινή επιχείρηση για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) θα λάβει 296 εκατ. € για το ίδιο έτος, άρα ο τομέας αυτός θα απορροφήσει 358 εκατ. €. Τα κονδύλια αυτά θα εξασφαλίσουν τη χρήση σε  τομείς δημόσιου συμφέροντος όπως η υγεία, το κλίμα, το περιβάλλον και η ασφάλεια, αλλά και για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιδοτήθηκε με 333 εκατ. €, οι Δεξιότητες με 93 εκατ, € και η Ανάπτυξη θα λάβει για μεν την ανάπτυξη 143 εκατ. €  και για την Ανάπτυξη / Διαλειτουργικότητα         30 εκατ. €, έτσι η δράση αυτή θα απορροφήσει το 2022 173 εκατ. €.

Οι επιστήμονες του τομέα θεωρούν ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα εξετάσει επίσης την προστιθέμενη αξία του συνδυασμού ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την ψηφιοποίηση. Το μεγάλο στοίχημα είναι να καταστούν προσβάσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.

Οι «Δεξιότητες» αναμένεται να απορροφήσουν 93 εκατ. €, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό μπορεί εύκολα να αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην κυβερνοασφάλεια, προσφέροντας στους φοιτητές, τους αποφοίτους και τους υπάρχοντες εργαζομένους τα μέσα για να αποκτήσουν και να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Η «Ανάπτυξη» με συνολικές πιστώσεις 173 εκατ. € για το 2022  θα συμβάλλει στην επέκταση της βέλτιστης χρήσης των ψηφιακών δυνατοτήτων, ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, σε όλη την οικονομία, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαλειτουργικών λύσεων σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία για όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Να προσθέσουμε ότι για το δημόσιο τομέα η  διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Στόχος είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32021R0694

Τοπική Διαφήμιση
one Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button