Δυτική Ελλάδα

Εξισωτική έως 10 ευρώ το στρέμμα για καπνό στα ορεινά

epi-kapnosΜε εξισωτική αποζηµίωση, που όµως στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα φτάνει τα 10 ευρώ το στρέµµα, θα ενισχυθούν, αρχής γενοµένης από το 2016, καπνοπαραγωγοί, που κατέχουν αγροτική γη σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές.

Ο καπνός δεν εξαιρείται από κανένα από τα επενδυτικά µέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 και οι παραγωγοί που κατέχουν αγροτική γη σε ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές ενισχύονται µέσω της εξισωτικής.

Η ενίσχυση έχει προβλεφθεί στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα µειονεκτήµατα» – Εξισωτική Αποζηµίωση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Μέτρο, το οποίο θα ενεργοποιηθεί, µετά από αιτήµατα καπνοπαραγωγικών φορέων. Βέβαια, η χαρά θα είναι… µισή για τους γεωργούς, αφού µε βάση το νέο καθεστώς, προβλέπεται πως το ποσό θα βαίνει µειούµενο κάθε χρόνο.

Για την ενεργοποίησή του ενηµέρωσε γραπτώς ο Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Έβρου της Ν∆, Α. ∆ηµοσχάκη.

Αναλυτικά η απάντηση
Στο ΠΑΑ 2014-2020 ο καπνός εµπίπτει στη βασική προτεραιότητα της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρµόζεται σε όλη τη χώρα. Η εν λόγω προτεραιότητα επιδιώκεται, µεταξύ άλλων, µέσα από την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα µε συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ως εκ τούτου, κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο, µέσα από το ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αξιοποιεί τα κονδύλια του Πυλώνα II της ΚΑΠ, θα υλοποιηθούν Μέτρα και ∆ράσεις, από τα οποία µπορεί να επωφεληθεί και η παραγωγή καπνού.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής υποµέτρα:
4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»

Στο πλαίσιο του εν λόγω υποµέτρου θα δοθεί στήριξη σε εκµεταλλεύσεις που στρέφονται προς ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που παράγουν καπνό, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

4.2 «Επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Στο πλαίσιο του εν λόγω υποµέτρου, όπου συµπεριλαµβάνεται και ο τοµέας καπνού για την παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, θα δοθεί στήριξη σε πολύ µικρές επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι ο καπνός δεν εξαιρείται από κανένα από τα επενδυτικά µέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 και, επίσης, οι παραγωγοί καπνού, οι οποίοι κατέχουν αγροτική γη σε περιοχές µε φυσικούς ή άλλους περιορισµούς (ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές), ενισχύονται µέσω του Μ13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα µειονεκτήµατα» – Εξισωτική Αποζηµίωση.
Επισηµαίνεται ότι στην επιλεξιµότητα του µέτρου εµπίπτουν όλα τα αγροτεµάχια, στα οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα σε ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές, ανεξαρτήτως καλλιέργειας, ενώ δικαιούχοι είναι τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών αυτών.  Συνεπώς, η καπνοκαλλιέργεια και οι καπνοκαλλιεργητές, εφόσον πληρούν τους ανωτέρω όρους, υπάγονται στο συγκεκριµένο Μέτρο.
Με ξεχωριστό κωδικό ΟΣ∆Ε
«Ήδη στις τελευταίες δηλώσεις ΟΣ∆Ε έχει συµπεριληφθεί ο σχετικός κωδικός και κληθήκαµε να τον τικάρουµε, ώστε να πληρωθούν οι καπνοπαραγωγοί για την εφετινή χρονιά την εξισωτική αποζηµίωση», αποκαλύπτει στην Agrenda τεχνικός σύµβουλος του Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών Θράκης, ο πρόεδρος του οποίου, Χουσεΐν Εσάτ, είχε «κυνηγήσει» το θέµα, µαζί µε άλλους φορείς των καπνοπαραγωγών (π.χ. ΣΕΚΕ).


Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι
Με βάση την σχετική υπουργική απόφαση του Μαΐου δικαιούχοι του Μέτρου µπορούν να κριθούνΑ. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία:
1. Είναι ενεργοί γεωργοί
2. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :
α) εντός των ορεινών περιοχών,
β) εντός των µειονεκτικών περιοχών α) µε την υφιστάµενη οριοθέτηση και β) µετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Οι δικαιούχοι των περιοχών οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες µε τη νέα οριοθέτηση, συνεχίζουν να λαµβάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το µέγιστο.
3. Είναι ενήλικα άτοµα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα.Β. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση:
1. Να διατηρούν την εκµετάλλευση, µε την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2. Ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαµβάνει η εκµετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συµµόρφωσης.
3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα αρµόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Αλέξανδρος Mπίκας
agronewws.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close