Δυτική Ελλάδα

Εθνική Αναφορά 2014 για το HIV/AIDS προς UNAIDS, ECDC & WHO

lif-hiv

Στις Γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (2001- 2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις διακηρύξεις των δεσμεύσεων για το HIV/AIDS. Παράλληλα η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κυρώσει τη διακήρυξη του Δουβλίνου (Dublin Declarationon Partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia). Στο πλαίσιο αυτών των διακηρύξεων και με στόχο τον έλεγχο προόδου κάθε χώρας σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την HIV/AIDS λοίμωξη, το UNAIDS (το ειδικό πρόγραμμα του OHE για την HIV/AIDS λοίμωξη), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ζητούν τη σύνταξη εθνικής ανά διετία αναφοράς με την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών.

Επιπλέον το 2013 ζητήθηκε εκτάκτως η αποστολή στοιχείων πέραν της συνηθισμένης διαδικασίας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ειδικής αναφοράς για το 2013 “review of the 2011 UNPolitical Declarationon HIV/AIDS”. Το ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς της χώρας αναφορικά με την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων από το 2008.
Σκοπός της αναφοράς  είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την HIV Λοίμωξη, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Απώτερος στόχος για τους διεθνείς φορείς είναι η χάραξη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής βασισμένης σε επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες. Επιπλέον στόχος για το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη της εθνικής πολιτικήςέναντι του HIV/AIDS. Για το λόγο αυτό το ΚΕΕΛΠΝΟ προτίθεται μετά τη συλλογή των δεδομένων και τη σύνταξη των εκθέσεων να συντονίσει Adhoc επιτροπή για την αξιολόγηση των στοιχείων.
Τα στοιχεία συλλέγονται από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων που υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη  και αντιμετώπιση της HIV Λοίμωξης και   περιλαμβάνει εκπροσώπους, Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας  επιφορτισμένων με το έργο της απόκρισης στην HIV Λοίμωξηκαι την τοξικοεξάρτηση όπως τα, αρμόδια τμήματα και γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ,τον ΟΚΑΝΑ, το 18ΑΝΩ, το ΚΕΘΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εναντίον των Ναρκωτικών (ΕΚΤΕΠΝ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιστημονικές Εταιρείες και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.  Παράλληλα στοιχεία σχετικά με την νομοθεσία και τις πολιτικές για το ΗIV/AIDS, συλλέγονται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς για το 2014 βασιζόμενο στις οδηγίες των διεθνών οργανισμών:

  1. Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το HIV/AIDS – UNAIDSGlobal AIDS RESPONSE PROGRESS REPORTING 2014.
  1.  Του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ECDC (Part A – Part B)
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνείτε με την Ιατρό του Γραφείου HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ κα Βασιλεία Κοντέ (e-mail: konte@keelpno.gr) υπεύθυνη για το συντονισμό της συλλογής δεδομένων για τη σύνταξη της Εθνικής Αναφοράς για το HIV/AIDS.
Παλαιότερες Εκθέσεις 
  1. Συνοπτικές Εκθέσεις Εθνικών Αναφορών 2008201020122013.
  1. Εκθέσεις ECDC
Tο ECDC έχει ολοκληρώσει δύο κύκλους συλλογής δεδομένων για το τον έλεγχο της προόδου της Δαικήρυξης του Δουβλίνου – monitoring of Dublin Declaration Reporting(2010, 2012) με ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικές ενότητες, που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  ως εργαλείο για τη σύγκριση των δράσεων σε άλλες χώρες και για την εκτίμηση των προτάσεων των ευρωπαϊκών φορέων αναφορικά με τις δράσεις για την απόκριση στην επιδημία  του HIV/AIDS.


  1. Εκθέσεις UNAIDS

Global AIDS reporting 2013: the global report, H αναφορά έχει χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button