ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Εγκρίθηκε το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων για ανέγερση μνημείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, κατά τη διάρκεια της σημερινής τακτικής συνεδρίασής του (25/05/2022), ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων για ανέγερση μνημείου στην πλατεία Καλυβίων, στη μνήμη των πέντε εκτελεσθέντων Καλυβιωτών υπό των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, τη Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου του 1944.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής, ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων, Δημήτριος Αναστασίου συμμετείχε έχοντας δικαίωμα ψήφου. Υπερψήφισαν το αίτημα όλες οι δημοτικές παρατάξεις.


Σύμφωνα με το πρακτικό της 3ης/2022 συνεδρίασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων με θέμα: «Ανέγερσης Μνημείου» που κατατέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, αναφέρονται τα εξής:

«Στην Τοπική Κοινότητα Καλυβίων και στο κατάστημά της, σήμερα την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση και ύστερα από την αριθ. 12/22.03.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη του με αποδεικτικό επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αναστασίου Δημήτριος (Πρόεδρος)

2. Αντωνόπουλος Ιωάννης

3. Καραγιώργος Αθανάσιος

4. Κερασιώτης Αθανάσιος

5. Αναστασίου Μαρία

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Κανένας

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Λαϊνάς Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων, έθεσε υπόψη τους τα παρακάτω:

Την λήψη απόφασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο με την οποία θα ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρίνιου να λάβει απόφαση ανέγερσης μνημείου στο χώρο της πλατείας της Κοινότητας Καλυβίων του Δήμου Αγρίνιου που θα τιμά την μνήμη των 5 Καλυβιωτών, δηλαδή των:

1) Παναγώτη Δημητρίου Αναγνωστόπουλου 2) Βασιλείου Δημητρίου Γαλανόπουλου 3) Φωτίου Ιωάννου Ζαπαντιώτη 4) Γεωργίου Βασιλείου Κοτρώτσου και 5) Νικολάου Δημητρίου Φαναριώτη, που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 1944, στη Μεγάλη Χώρα (Ζαπάντι) Νεάπολης του Δήμου Αγρίνιου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο της Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ στο χώρο της πλατείας της Κοινότητας Καλυβιών προς τιμή των 5 Καλυβιωτών Πατριωτών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 1944 στη Μεγάλη Χώρα (ΖΑΠΑΝΤΙ) Νεάπολης του Δήμου Αγρίνιου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2022 και υπογράφτηκε από τα παρόντα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων».

kalyvia.gr


Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button