Δυτική Ελλάδα

Εγκρίθηκε πυροσβεστική διάταξη για την Δυτική Ελλάδα

epi-dasiki-pyrkagia1‏

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

έχοντας   υ π ό ψ η διατάξεις διάφορων σχετικών νόμων, ενέκρινε  την Πυροσβεστική Διάταξη 1/2013 του Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Π. Γιαννακόπουλου για τον κανονισμό ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, που έχει ως εξής:

΄Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι :

α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις  παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979.

β) Οι χορτολιβαδικές   εκτάσεις   καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε  πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.  998/1979 και

γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

2.Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:

α. Στις   περιοχές   που υπάρχουν  εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν  του έτους 1923  ή πρόκειται  περί  οικοδομήσιμων  εκτάσεων  των οικιστικών  περιοχών.

β. Στις αλυκές.

γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και

δ. Στα λατομεία και ορυχεία.

΄Αρθρο 2

1.Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι   η καύση  αγροτικών εκτάσεων  από  01-05-2013 μέχρι και 31-10-2013, χωρίς την  έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής  Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την υπ΄ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει..

2.Καθορίζουμε   τη χρονική περίοδο,  από  01-05-2013  μέχρι και  31-10-2013, κατά  τη  διάρκεια της  οποίας α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι   η χρήση πυρός,    λόγω  αυξημένης  επικινδυνότητας,    στις περιοχές των  παραγράφων 1α  και 1β  του άρθρου 1 της παρούσης.

΄Αρθρο  3

Η παρούσα Διάταξη ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button