Ροή Ειδήσεων

Δυτική Ελλάδα: Συστάθηκαν Κέντρα Ελέγχου για την γρίπη των πτηνών

koi-gripi-ptinonΣε επιφυλακή έχει τεθεί και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα κρούσματος γρίπης των πτηνών σε διάφορες περιοχές της χώρας.Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις  η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη σύσταση Τοπικού Κέντρου Ελέγχου για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

Συγκροτούμε Τοπικό Κέντρο Ελέγχου του νοσήματος της γρίπης των πτηνών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας αποτελούμενο από τους κάτωθι:


1. Οικονόμου Χαρίκλεια, προϊσταμένη της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε.

2. Σπαθή Ασημίνα, κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε.

3. Στάμο Γεράσιμο, προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας, Μιστυλή Σταμάτη και Σκιαδά Πολυξένη κτηνιάτρους του ίδιου Τμήματος, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, με έδρα το Μεσολόγγι.

4. Αγγελοπούλου Σταυρούλα, προϊσταμένη κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Ηλείας, Μπούρα Ευαγγελία και Παντελίδη Θεόδωρο, κτηνιάτρους του ίδιου Τμήματος και τον Σταματόπουλο Βασίλη διοικητικό υπάλληλο, ως βοηθητικό προσωπικό, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο.

5. Χρυσικόπουλο Δημοσθένη, προϊστάμενο κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας, Καραγιάννη Φρόσω, προϊσταμένη του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καλαβρύτων και Μόσχα Κατερίνη, προϊσταμένη του Αγροτικού Κτηνιατρείου Αιγίου για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα.

Το έγγραφο του Υπουργείου

Η απόφαση πάρθηκε μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο ανέφερε ότι «οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όλης της χώρας πρέπει να είναι σε αυξημένη εγρήγορση και να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα προγενέστερα έγγραφα της υπηρεσίας μας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο των πτηνοτροφων και των κατόχων οικόσιτων πουλερικών για την υποχρέωση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας, καθώς και στον έλεγχο τήρησης των μέτρων αυτών.

Σχετικές οδηγίες για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας στις οικόσιτες και συστηματικές εκτροφές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www, minaeric.er).

Επιπλέον, δεδομένης της επιζωοτιολογικής κατάστασης της νόσου στη χώρα μας, κρίνεται σκόπιμη η άμεση σύσταση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της Νόσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως σε περιπτώσεις κρουσμάτων γρίπης των πτηνών θα πρέπει να ενημερώνονται οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να επιλαμβάνονται των θεμάτων αρμοδιότητάς τους».

Τα απαραίτητα μέτρα

Κατά το έτος 2016 υπήρξαν πολυάριθμα κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε όλη την Ευρώπη που αφορούσαν στον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο Η5Ν8 σε εκτρεφόμενα πουλερικά αλλά και σε άγρια πτηνά.Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος αυτών, υποχρεωτικής δηλώσεως.

Μεταδίδεται σε άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά (σε αιχμαλωσία, εκτρεφόμενα ή άγρια) ή προϊόντα αυτών. Κατά κανόνα, η χαμηλής παθογονικότητας μορφή της νόσου προκαλεί μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ η υψηλής παθογονικότητας μορφή της προκαλεί πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Η εν λόγω νόσος μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας και αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεδομένου ότι μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο, μολονότι ο κίνδυνος είναι γενικά πολύ περιορισμένος.Ενημερώνουμε όσους έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης εσωτερικών υδάτων, κ.τ.λ.) σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών λόγω δραστηριότητάς τους σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμού, λιμνοθάλασσες:

1) να ειδοποιούν άμεσα την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για να ληφθούν δείγματα από εκπρόσωπο αυτής ή προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για τη λήψη δειγμάτων και

2) να παραδίδουν άμεσα τα δείγματα που έχουν λάβει στις κατά τόπο αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Οι πτηνοτρόφοι και οι κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών επιβάλλεται να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και παρακολούθησης των πτηνών για την πρώιμη ανίχνευση της παρουσίας της νόσου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (πτηνοτρόφους, εργαζόμενους στις εκμεταλλεύσεις, μεταφορείς ζώντων πουλερικών)

Οι άνθρωποι μπορούν να διασπείρουν τον ιό στο περιβάλλον με τα μολυσμένα χέρια, υποδήματα ή ρούχα γι’ αυτό η λήψη των κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας θεωρείται απαραίτητη για τον έλεγχο της εξάπλωσης της λοίμωξης.

Σημειώνεται ότι η υγιεινή των χεριών είναι το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης μετάδοσης της νόσου και ότι το καλό μαγείρεμα του κρέατος των πουλερικών σκοτώνει τον ιό.

Β. ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων κάθε είδους και κατηγορίας πουλερικών (αναπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, εκκολαπτήρια) πρέπει:

1. Να παρακολουθούν την πρώιμη ανίχνευση παρουσίας γρίπης των πτηνών

α) πτώση ημερήσιας κατανάλωσης τροφής και νερού μεγαλύτερη του 20%,

β) πτώση ημερήσιας παραγωγής αυγών μεγαλύτερη του 5% για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών

γ) ποσοστό θνησιμότητας μεγαλύτερο του 3% σε μια εβδομάδα

δ) τυχόν κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες αλλοιώσεις που παραπέμπουν σε γρίπη των πτηνών.

2. Να περιορίζουν τις μετακινήσεις πτηνών, οχημάτων και ατόμων στην εκμετάλλευση,

3. Nα προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών καθώς και τα συστήματα παροχής τροφής και νερού από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και άλλων ζώων (ποντίκια).

Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού για τα εκτρεφόμενα πουλερικά, όταν αυτό προέρχεται από εξωτερικές δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά,

4. Να διαθέτουν συστήματα απολύμανσης των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών τους και λεκάνες απολύμανσης στις εισόδους των κτιρίων με απολυμαντικό υγρό που θα ανανεώνεται κάθε 24ωρο.

Γ. ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑΑπαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερικών:

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές,

β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας.Αυτά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των οικοσίτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Advertisements
Τοπική Διαφήμιση
pap spanakopita 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button