Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Δυτική Ελλάδα: αναθεώρηση στην παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται συστηματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009), με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η παρακολούθηση επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε καθορισμένες, με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας καθορισμένα / ανάλογα κωδικοποιημένα.

Οι ακτές που παρακολουθούνται κυρίως είναι οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας σε 83 ακτές κολύμβησης με χρηματοδότηση από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) Εγκύκλιου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης αναθεωρείται ανά δύο έτη μέσω διαδικασίας ένταξης ή απένταξης ακτών. Το έτος 2018 θα πραγματοποιηθεί νέα αναθεώρηση του δικτύου των ακτών με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2019 και 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει αίτημα ένταξης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στον Δήμο στον οποίο υπάγεται η ακτή, το αργότερο μέχρι την 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι για την τεκμηρίωση αιτήματος ένταξης ή απένταξης ακτής απαιτείται να επισυναφθούν φωτογραφίες της ακτής, οι οποίες θα έχουν ληφθεί κατά τους μήνες αιχμής της κολυμβητικής περιόδου.

Τα τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Ύδατα/Ακτές κολύμβησης, επίσης διατίθενται και από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα/διαδρομή μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της κολυμβητικής περιόδου 2016, 2017 και 2018.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button