Ελλάδα

Δυστύχημα με την Πόρσε: Η μυστηριώδης διαθήκη του Βακάκη

Óõíôñßììéá óôï ðÜñêéíãê, ôï ðñùÀ ôçò ÄåõôÝñáò 27 Öåâñïõáñßïõ 2017, üðïõ óçìåéþèçêå ôï ðïëýíåêñï ôñï÷áßï ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò (26/02) óôï 83ï ÷ëì ôçò åèíéêÞò ïäïý Áèçíþí - Ëáìßáò, êïíôÜ óôï ¾ðáôï Èçâþí, üôáí ìáýñç Porsche ìðÞêå óôïí ðáñÜäñïìï ôçò åèíéêÞò ïäïý êáé êáñöþèçêå ìå óöïäñüôçôá óå ðáñêáñéóìÝíï ü÷çìá. Áðü ôï ôñï÷áßï, óêïôþèçêáí åðéôüðïõ ïé åðéâáßíïíôåò óôï ðáñêáñéóìÝíï ü÷çìá, ìéá ìçôÝñá 33 åôþí ìáæß ìå ôï ôñß÷ñïíï ðáéäß ôçò, áëëÜ êáé ïé äõï åðéâáßíïíôåò óôçí ìáýñç Porsche. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Διαθήκη είχε αφήσει ο Γ. Βακάκης σύμφωνα με την εφημερίδα Real News. Η διαθήκη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συντάχτηκε λίγους μήνες πριν το δυστύχημα με την Πόρσε.

Διαθήκη είχε αφήσει ο Γ. Βακάκης σύμφωνα με την εφημερίδα Real News. Η διαθήκη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, συντάχτηκε λίγους μήνες πριν το δυστύχημα με την Πόρσε.

Πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη που συντάχτηκε στις 30/11/2016, περίπου τρεις μήνες πριν το τροχαίο, και αναφέρεται:

«Πέραν του σπιτιού μου στο Θησείο, σήμερα ο πατέρας μου μου δώρισε ένα πολύ μεγάλο ποσό και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό. Αν πάθω κάτι, τα χρήματα που θα έχω να επιστραφούν στον πατέρα μου, αλλά αφού πάρει πρώτα η μητέρα μου, την οποία υπέραγαπώ, το 1/3 από αυτά. Και επειδή η μικρή μου αδερφή δεν έχει η γλυκούλα σπίτι στο κέντρο, θέλω να πάρει το σπίτι μου, που μου έκανε δώρο ο μπαμπάς μου».
Agriniowebradio.gr: Ενημέρωση και μουσική όπως θα ήθελες ν΄ακούς
Η εφημερίδα αναφέρει επίσης πως η οικογένεια Πατμάνογλου, η οικογένεια του θύματος δηλαδή, διεκδικεί συνολικά το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για το θάνατο της Αποστολίας και τουτρίχρονου Παύλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπάτιος Πατμάνογλουαξιώνει το ποσό των 2.012.636 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα χρήματα διεκδικούνται από άλλα μέλη της οικογένειας καθώς οι συγγενείς του Γιώργου Βακάκη δεν έχουν αποποιηθεί την διαθήκη για την οποία γίνεται λόγος.

Η αγωγή θα συζητηθεί το Φεβρουάριο του 2018.
thetoc.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button