ΑτζένταΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Τριπλή συνεδρίαση την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου- τα θέματα που θα συζητηθούν

Δύο ειδικές συνεδριάσεις θα προηγηθούν της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 418/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα στις 18:30 θα ακολουθήσει η δεύτερη ειδική συνεδρίαση της ημέρας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 Δήμου Αγρινίου.   

(Σχετ. η υπ’ αριθμ.  354/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Μετά το πέρας των ειδικών συνεδριάσεων θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στις 19:00, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν:

1.Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

2.Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3.Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2023.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4.Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2023. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

5.Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

6.Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2022 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

7.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 141/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 30/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

8.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

9.Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αγρινίου, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Εκτελεστική Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

11.Έγκριση προσκύρωσης κοινόχρηστης οδού μη αναγνωρισμένης από το ρυμοτομικό σχέδιο Αγρινίου εντός του Ο.Τ. 181Α.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

12.Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 138/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

13.Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών 46 και 103 στο Ο.Τ. Γ 1020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 139/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

14.Εκμίσθωση έκτασης της Κοινότητας Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 140/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση Κοινότητας Δοκιμίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δοκιμίου κ. Δημήτριος Στεφανάτος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

15.Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 142/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

16.Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης κυλικείων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Μιχάλης Κούσης» του  Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

17.Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

18.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).

Τοπική Διαφήμιση
papahanasiou graviera2022 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button