Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Δήμος Αγρινίου: Τι προβλέπει ο κανονισμός για τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο κανονισμός όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Δήμου Αγρινίου.

Με βάση τον κανονισμό που υπερψηφίστηκε ο Δήμος Αγρινίου προσδιορίζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ποδηλάτων, με σκοπό αφενός τη διαχείριση και την προστασία της δημοτικής περιουσίας από τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αφετέρου τη διατύπωση με σαφήνεια των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Στον κανονισμό καθορίζονται η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος σε ημερήσια βάση, οι ώρες χρήσης του από τους δημότες, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απόκτησης δικαιώματος χρήσης, η διαδικασία και ο τρόπος χρήσης του συστήματος.

Ακόμη αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών. Τέλος καθορίζεται η έννοια του τέλους χρήσης και τα αναλογούντα πρόστιμα για κάθε παράβαση, καθώς και η συγκρότηση επιτροπής για την επιβολή τους.

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών ενώ οι χρήστες μετά το πέρας της μίας ώρας που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, θα πρέπει να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε βάση ποδηλάτου και να το ασφαλίσουν σε μια κενή θέση.

Αναλυτικότερα:

Ως γνωστόν ο Δήμος Αγρινίου τοποθετεί εννέα σταθμούς ποδηλάτων εκ των οποίων οι 2 διαθέτουν μια βάση για ποδήλατα ΑμεΑ, 81 Ηλεκτρικά ποδήλατα & δύο (2) Ηλεκτρικά ποδήλατα Αμεα σε κοινόχρηστους χώρους που καλύπτουν όλο το εύρος του πολεοδομικού ιστού του Δήμου.

Οι θέσεις των Σταθμών είναι:
• Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία),
• οδός Πολυζωίδη (Δικαστήρια),
• Άγιος Κων/νος,
• έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου),
• οδός Γούναρη,
• Στο χώρο πρασίνου δίπλα στην παιδική χαρά επί της οδού Σκιαδά έναντι της Πλατείας Άρη Βελουχιώτη,
• συμβολή των οδών Γρίβα και Παναγοπούλου),
• εντός του Δημοτικού χώρου Στάθμευσης (Parking) στην πλατεία Δημάδη,
• στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου επί της οδού Σεφέρη.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε πολίτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ΣΚΗΠ, θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική σελίδα agrinio.easybike.gr και να προχωρήσει σε εγγραφή, δίνοντας στο σύστημα τα βασικά στοιχεία του. Κατόπιν θα πρέπει να δώσει και τα στοιχεία κωδικών taxisnet ή μιας τραπεζικής του κάρτας, για λόγους ταυτοποίησης. Δεν θα υπάρχει κράτηση χρημάτων για οτιδήποτε, αφού οι λειτουργίες του συστήματος, παρέχονται στους πολίτες δωρεάν.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί το σύστημα. Υπάρχουν δύο τρόποι:
Α) Με τη χρήση κάρτας RFID, την οποία προμηθεύονται ή αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι πολίτες από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, αφού έχουν κάνει εγγραφή στο σύστημα. Στις βάσεις των ποδηλάτων, σε ειδική υποδοχή για την κάρτα, γίνεται το ξεκλείδωμα του ποδηλάτου και η χρήση του. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική.

Β). Με τη χρήση εφαρμογής (app) στο κινητό του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει στο κινητό του την εφαρμογή (δωρεάν). Όταν θέλει να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο, σαρώνει (scan) το qrcode που βρίσκεται στη βάση του ποδηλάτου κι έτσι ξεκλειδώνει το ποδήλατο και αρχίζει η χρήση. Η χρήση της εφαρμογής είναι και αυτή αυστηρά προσωπική.

Γ) Καθώς η χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων ΑμεΑ είναι αποκλειστικά για άτομα με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, οι χρήστες των ποδη-λάτωνΑμεΑ κατά την εγγραφή τους στο σύστημα θα πρέπει να επισυνάψουν επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την αναπηρία τους. Η αίτησή τους θα εγκρίνεται μετά τον έ-λεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του έγγραφου πιστοποίησης αναπηρίας που θα επισυνάπτουν κατά την εγγραφή τους. Επιπλέον και ο οδηγός του ηλεκτρικού ποδηλάτου ΑμεΑ θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή του στο σύστημα ΣΚΗΠ. Το ηλε-κτρικό ποδήλατο ΑμεΑ θα ξεκλειδώνει μόνο με την κάρτα RFID ή την χρήση εφαρμο-γής (app) του χρήστη ΑμεΑ

Οι χρήστες μετά το πέρας της μίας ώρας που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, θα πρέπει να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε βάση ποδηλάτου και να το ασφαλίσουν σε μια κενή θέση. Έτσι σταματάει η χρέωση του ποδηλάτου σε αυτούς. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασφαλίσουν το ποδήλατο σε μια θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο υποστήριξης (το τηλέφωνο είναι στο ποδήλατο, στην ιστοσελίδα, στην βάση κτλ.), και να παραδώσουν το ποδήλατο με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί.
Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία (σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη).

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ο ηλεκτρονικός λογαριασμός και η κάρτα RFID είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται. Ο κάτοχός τους είναι νομικά υπεύθυνος και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και σε αυτόν αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή ή τραυματισμό που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέγιστός χρόνος χρήσης κάθε ποδηλάτου ορίζεται η μία ώρα. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον χρήστη, τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας όπως αυτό θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανώτερης βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Υποχρεώσεις του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους.

Ο Δήμος Αγρινίου δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Ο Δήμος Αγρινίου δεν φέρει καμία ευθύνη:

-σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη,
-σε περίπτωση κακής, πλημμελούς ή παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη του ποδηλάτου,
-σε περίπτωση μη τήρησης, από τον χρήστη, των υποχρεώσεών του όπως αναγράφονται στο παρόν,
-σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής κάρτας χρήστη),
-για ατυχήματα (τροχαία ή άλλα) που ενδέχεται να συμβούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια της χρήσης
-σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας,
-σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Υποχρεώσεις του χρήστη

-Μέγιστός χρόνος χρήσης κάθε ποδηλάτου ορίζεται η μία ώρα. Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου, ο Δήμος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 1240 € για το ηλεκτρικό ποδήλατο και το ποσό των 11.904 € για το ηλεκτρικό ποδήλατο ΑμεΑ. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο Αγρινίου, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των μεθόδων του άρθρου 9.

-Ο χρήστης -οδηγός δεσμεύεται στη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.

– Ο χρήστης δεσμεύεται για έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, το φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος δέκα (10) λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα . Στη συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία υποστήριξης (το τηλέφωνο είναι στο ποδήλατο, στην ιστοσελίδα, στην βάση των ποδηλάτων κτλ.).

-Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου αποκλειστικά εντός της περιοχής της πόλης του Αγρινίου.

-Ο χρήστης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου , υποχρεούται να το προστατεύει προς αποφυγή κλοπών κατά τη διάρκεια της χρήσης του και δεσμεύεται κατά την επιστροφή του ποδηλάτου στο σταθμό να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου (ασφάλιση ποδηλάτου σε μια κενή θέση).

-Ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

-Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Αγρινίου που πραγματοποιείται μέσω οποιοδήποτε τρόπου επικοινωνίας μαζί του (τηλεφώνου, mail , μέσω ταχυδρομείου/courier κ.λπ.)

-O χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ποδήλατο στον Δήμο Αγρινίου. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα, στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναγράφεται στη σελίδα του Δήμου Αγρινίου (agrinio.easybike.gr), στο ποδήλατο, στην βάση των ποδηλάτων κτλ. Ωστόσο μέχρι και την παράδοση του ποδηλάτου από τον Δήμο Αγρινίου, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του χρήστη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού

-Ο χρήστης- οδηγός ευθύνεται έναντι του Δήμου Αγρινίου για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει σε βάρος τρίτων και υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου για οποιοδήποτε ποσό ο τελευταίος καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο από την κυκλοφορία του ηλεκτρικού ποδηλάτου είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως. Ο Δήμος Αγρινίου στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του υπόχρεου χρήστη ηλεκτρικού ποδηλάτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

-Απαγορεύεται στο χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας RFID ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης.

-Η κάρτα RFID που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του χρήστη δεν αντικαθίσταται , όμως ο χρήστης μπορεί να ζήτηση την έκδοση νέας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

-Ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, τη μεταφορά κάθε φορτίου άνω των δεκαπέντε (15) κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

-Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον χρήστη.

-Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη της μίας (1) ώρας (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.
– Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 8.2, να επισημάνει την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.

-Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο χρήστης – οδηγός έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 8.2, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του χρήστη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών της αναδόχου εταιρείας ή του Δήμου.

-Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν χρήστη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.

-Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο χρήστης έχει δέκα (10) λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.

-Συστήνεται στον χρήστη- οδηγό να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του. Να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικά ενδύματα και γενικά να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 8.2 και 9 ανωτέρω.

– Ο χρήστης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο Αγρινίου για όλες τις αλλαγές των προσωπικών στοιχείων του όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.

-Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου Αγρινίου για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

ΠΟΙΝΕΣ

Η επιβολή αποζημίωσης του ποσού των 1.240 € για το ηλεκτρικό ποδήλατο ή του ποσού των 11.904 € για το ηλεκτρικό ποδήλατο ΑμεΑ σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων, ή ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης σε περίπτωση φθορών θα γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και περεταίρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων από τον Δήμο Αγρινίου, διέπεται από τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») καθώς και το Ν.4624/2019: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019), όπως ισχύει.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών παρέχεται μέσω της Ενημέρωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεση, τη λειτουργία και την ερμηνεία των όρων θα επιλύεται δικαστικά στα αρμόδια δικαστήρια.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου».

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Συγκροτείται τριμελής επιτροπή, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα αποτελείται από τον Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, έναν υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου και έναν υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (για τις περιπτώσεις φθορών).

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

• Εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη βεβαίωση προστίμων
• Εκδίδει τα πρόστιμα των παραβάσεων των χρηστών και τα διαβιβάζει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου για βεβαίωση και είσπραξη.
• Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο σύστημα χρήστες ή άλλοι πολίτες, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα, τότε επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΗΠ θα πραγματοποιηθεί στο όνομα του Δήμου Αγρινίου μέσω αναδόχου διαχειριστή ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την προβολή προώθησης του συστήματος, και την εν γένει λειτουργία του ΣΚΗΠ.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου που θα έχει την εποπτεία του συστήματος θα:
• Παρακολουθεί και ελέγχει την εταιρεία που διαχειρίζεται την υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος.
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποιήσεις των όρων χρήσης και λειτουργίας του συστήματος.
• Διακόπτει και επαναλειτουργεί το σύστημα σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες για την άμεση αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η διακοπή του συστήματος.
• Διαπιστώνει βλάβες που έχουν υποστεί τα ποδήλατα και δίνει εντολή στο διαχειριστή του συστήματος για την αποκατάστασή τους είτε το κόστος τους καλύπτεται από το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Αγρινίου και εταιρίας, είτε βαρύνει το Δήμο Αγρινίου.
• Εγκρίνει τις διαφημίσεις και ορίζει το χώρο που παρέχεται στον εκάστοτε χορηγό του συστήματος ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά τη διαχείριση και υποστήριξη του αυτοματοποιημένου συστήματος ποδηλάτων.
• Εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα δημοτών σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος (επεκτάσεις δικτύου, βλάβες κλπ).
• Σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου ή βανδαλισμού στους σταθμούς ή τα ποδήλατα, μεριμνά για όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Τμήμα Ασφαλείας, Τροχαία κλπ), συγκεντρώνει στοιχεία για τα περιστατικά ή τους πιθανούς δράστες και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες με κάθε νόμιμο τρόπο για την διαλεύκανση των υποθέσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της κλοπής ή του βανδαλισμού στους σταθμούς διαβιβάζει τα στοιχεία του στην επιτροπή του άρθρου 15 για να του επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τον Δήμο Αγρινίου θα βαρύνει η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση των ηλεκτρονικών συσκευών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα τουΔήμου Αγρινίου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου Αγρινίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (agrinio.easybike.gr).

Τα ποσά αποζημίωσης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού και επιβάλλονται ως ανωτέρω βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button