Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Δήμος Αγρινίου: Η λειτουργία των λαϊκών αγορών μέχρι και 11/04

Ο Δήμος Αγρινίου σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοινώνει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Δευτέρα 6/04/2020 έως και το Σάββατο 11/04/2020.

Επισυνάπτονται οι πίνακες των επαγγελματιών και παραγωγών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6/4/2020 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
13ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 7/4/2020 (ΤΡΙΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
7ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
9ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
4ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
6ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
8ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 8/4/2020 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
2ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
3ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
4ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
6ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
9ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
11ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
12ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
13ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
14ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
15ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
16ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
19ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
20ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
21ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
23ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
25ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
26ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
27ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
28ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
29ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
32ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ9/4/2020(ΠΕΜΠΤΗ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣΠYΡΙΔΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
4ΒΑΣΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5ΒΕΛΛΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
6ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
7ΒΛΑΧΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΒΛΑΧΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΓΓΕΛΟΣ
10ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
12ΓΚΟΡΟΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
13ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΛΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
16ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
17ΖΩΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
19ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
20ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
21ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΣΤΑΥΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
22ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΜΑΡΙΑΛΑΖΑΡΟΣ
24ΚΑΡΔΑΡΑΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
25ΚΑΤΣΑΡΟΣΦΩΤΙΟΣΗΛΙΑΣ
26ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΚΛΕΙΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΚΟΚΚΑΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
29ΚΟΡΦΙΑΤΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
30ΚΟΣΜΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΚΟΥΜΑΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
32ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
33ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣΘΩΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34ΚΤΕΝΑΣΜΙΧΑΛΗΣΠΑΥΛΟΣ
35ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36ΛΕΙΒΑΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
37ΛΙΑΝΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΗΕΥΘΥΜΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
38ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
39ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
40ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΛΙΑΣ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗΑΛΤΑΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΖΙΟΓΩΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΕΝΤΡΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΩΝΙΔΑΣ
6ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
9ΛΟΥΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΗΛΙΑΣ
10ΜΑΥΡΕΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕΤΡΟΣ
11ΠΑΤΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
12ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΤΙΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

 

1ΚΟΥΤΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΜΑΚΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ΠΑΝΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

1ΓΑΒΡΙΛΗΕΥΔΟΞΙΑΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/4/2020 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Παραγωγοί
Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣ
2ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
4ΖΟΧΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
5ΚΟΥΜΑΣΗΣΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
7ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣ
9ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΜΥΡΙΟΥΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13ΜΩΡΑΪΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
14ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΘΑΚΩΝ/ΝΟΣ
15ΝΤΖΟΥΡΒΑΔΩΡΟΘΕΑΠΑΝΤΕΛΗΣ
16ΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
17ΠΑΛΑΙΟΣΗΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΠΑΛΟΥΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΗΣ
19ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
20ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΚΑΣΣΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
21ΠΑΠΠΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
22ΠΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣ
23ΠΟΛΥΖΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
24ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
25ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΦΩΤΙΟΣΘΩΜΑΣ
26ΠΥΡΠΙΛΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27ΣΑΛΩΜΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ΣΑΡΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
29ΣΟΥΦΛΑΘΕΟΔΩΡΑΦΩΤΙΟΣ
30ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
31ΣΤΑΥΡΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32ΣΤΟΥΜΠΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34ΤΑΣΙΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
35ΤΟΣΚΑΒΑΓΚΕΛΣΕΦΕΡ
36ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
37ΤΣΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
38ΤΣΕΛΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΦΩΤΙΟΣ
39ΦΑΡΔΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
41ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΑΜΑΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
42ΧΑΡΙΤΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

1ΖΙΟΓΩΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ΜΠΙΣΤΙNΤΖΑΝΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
7ΠΑΤΟΥΛΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
8ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10ΦΩΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
11ΦΩΤΙΑΔΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝ/ΝΟΣ
12ΧΑΣΙΩΤΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΨΥΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΣΚΟΡΔΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣ
3ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 

                                               ΧΑΡΤΙΚΑ

1ΠΑΛΑΙΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close