ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Δημ. Συμβούλιο: Η τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στη συζήτηση για τους δασικούς χάρτες

“Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται, είναι πως αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ( ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.)”, σημείωσε στην αρχική του τοποθέτηση ο εισηγητής της παράταξης κ. Καρναβιάς.

Στην εισήγηση του ανέφερε αναλυτικά:


“Έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές – στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας.

Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ.).

Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» από δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους, αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους. Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνο αλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες αποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις – αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους ως δασικών.

Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλλιεργούνται, και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους, μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.

Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται για όλους αυτούς να είναι δυσβάσταχτο παρά τη μείωσή του στο μισό που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα. Είναι λογικό εφ΄ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστια προβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που νόμιμα δικαιούνται.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνική ιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών ορισμένων. Θεωρούμε, επίσης, ότι επιχειρείται σήμερα μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.

Στη συνέχεια καταθέσαμε και ένα πλαίσιο αιτημάτων τα οποία βασίζονται σε αποφάσεις που έχουν πάρει ομοσπονδίες αγροτών και καλέσαμε το Δήμο να τα υιοθετήσει:

1.Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

2.Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων μεγαλύτερο από τους έξι μήνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.

3.Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.

4.Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.

5.Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

6.Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά εκτάσεις, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.

7.Ο Δήμος μας να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων κλπ.”.

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
pap tsalafouti cake 1000x563px Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button