Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

Ανακοινώθηκε σήμερα η Υπουργική Απόφαση με τις ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν στα Δημόσια ΙΕΚ την επόμενη χρονιά 2019-2020.

Οι ειδικότητες που προτάθηκαν από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης και τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ διαθέτουν εγκεκριμένο Οδηγό σπουδών. Για τη διατύπωση της τελικής πρότασης, λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω.

1. Οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας αλλά και τις ανάγκες της ευρύτερης αγοράς εργασίας πανελλαδικά. Λήφθηκαν υπόψη οι τομείς απασχόλησης ανά ειδικότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ατομικής επιχειρηματικότητας, όπως προβλέπονται από τους εγκεκριμένους οδηγούς σπουδών και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Επικουρικά, συμβουλευτήκαμε ευρύτερες μελέτες για τις τάσεις της αγοράς εργασίας καθώς και το μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (https://lmd.eiead.gr).
2. Οι ειδικότητες που προτάθηκαν, φαίνεται να τυγχάνουν αποδοχής από υποψήφιους καταρτιζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο “Πες μας τι προτείνεις” (http://iekmesol.sch.gr/gia.pes) που δημιουργήθηκε από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου για το σκοπό αυτό.
3. Αξιολογήθηκε η διαθεσιμότητα των αναγκαίων εργαστηριακών χώρων και εξοπλισμού αλλά και ο ικανός αριθμός εκπαιδευτών στα μαθήματα της ειδικότητας. Επίσης, λήφθηκε υπόψη και η διαθεσιμότητα ύπαρξης θέσεων για την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων.
4. Προτάθηκαν ειδικότητες που λειτούργησαν με επιτυχία στο παρελθόν, ενώ αποφεύχθηκαν ειδικότητες που δεν έτυχαν αποδοχής και δεν υλοποιήθηκαν παλαιότερα.
5. Προσπάθεια κάλυψης με ειδικότητες, αρκετών Ομάδων επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικών τομέων.
Οι ειδικότητες που τελικά προτάθηκαν και εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου τον ερχόμενο Οκτώβριο 2019, είναι:


1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γεωπονίας και Ανθοκομίας) ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Παραγωγή και τυποποίηση)
5. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER)
7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
8. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παρακάτω, αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για το επαγγελματικό προφίλ κάθε ειδικότητας καθώς και τους τομείς απασχόλησης των αποφοίτων.

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικέςγνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής πουφιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/τηνυπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.
Τομείς απασχόλησης
• Πρόσληψη ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), κλάδου ΔΕ1, σε δομές της Ειδικής Αγωγής-ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑΕ, καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.
• Σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς (βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κλπ.)
• Ιδρύματα και κέντρα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών (Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), παιδότοποι, κατασκηνώσεις).
• Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε ΈργαΤοπίου και Περιβάλλοντος», συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες γεωπονίας, ανθοκομίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα τοπίο που μελετά, συνδυάζοντας το φυτικόυλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές.
Τομείς Απασχόλησης
• Ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα αστικού και περιαστικού πρασίνου και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα.
• Ως τεχνικός ανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (πχ πάρκα, πλατείες).
• Ως τεχνικός σε φυτοτεχνικές μονάδες από την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών έως τη διαμόρφωση αισθητικών χώρων πρασίνου.
• Ως τεχνικός σε καταστήματα πώλησης φυτών και ειδών κήπου (εργαλεία και μηχανήματα, αρδευτικά συστήματα κ.λπ.).
• Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κά.

3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

O απόφοιτος των της ειδικότητας γνωρίζει τη μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνηκαι είναι σε θέση να εργάζεται στην κουζίνα, να επιμελείται και να οργανώνει τη λειτουργία της. Προετοιμάζει, παρασκευάζεικαι παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφέςποιότητας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.
Τομείς απασχόλησης
• Ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
• Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

4. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» εκτελεί τις απαραίτητεςεργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας και τυποποίησης, με σκοπό την παρασκευή και τυποποίηση τροφίμων υγιεινά και ασφαλή, τα οποία να πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής καικοινοτικής Νομοθεσίας.
Τομείς απασχόλησης
• Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες παρασκευής, επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών.
• Σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (βοηθοί αναλυτές).
• Σε ειδικευμένες θέσεις πωλητού χονδρικής πώλησης τροφίμων (dealer).
• Σε ειδικευμένες θέσεις χειριστού πωλήσεων τροφίμων λιανικής και αποθηκαρίου τροφίμων.

5. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Ο απόφοιτος έχει λάβει τις απαραίτητεςγνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξειςυπό την επίβλεψη και την ευθύνη τουΝοσηλευτή. Ιδιαίτερα, τα επαγγελματικά καθήκοντα αφορούν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών στον τόπο του ατυχήματος, στην ασφαλή μεταφορά του πάσχοντος στο Τμήμα Επειγόντων και στη φροντίδα του πάσχοντα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Αναλυτικά τα επαγγελματικά καθήκοντα περιγράφονται στο Π.Δ. 210/2001.
Τομείς απασχόλησης
• Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακήςφοντίδας.
• Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
• Δημόσιοι και Ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι χρήζουν Κέντρο Παροχής Α΄ Βοηθειών (χιονοδρομικά κέντρα,αθλητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, πλοία κλπ).
• Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα

6. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι σε θέση να αξιοποιεί την τεχνολογία για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και τις τεχνολογίες διαδικτύου, ενώ προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε αντικείμενα Πληροφορικής. Ενδεικτικά αναφέρονται:
– Η εγκατάσταση, η ρύθμιση, ο έλεγχος και η χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και δικτύων.
– Η συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
– Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική.
– Εφαρμογή, υλοποίηση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
Τομείς απασχόλησης
• Δημόσια και ιδιωτικά μηχανογραφικά κέντρα.
• Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών και δομών του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.
• Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.
• Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.
• Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.
• Αυτοαπασχολούμενος για τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού.

7. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

O απόφοιτος της ειδικότητας «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακήυποστήριξη μιας επιχείρησης, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουναποτελεσματικά.
Τομείς Απασχόλησης
• Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Εμπορικές επιχειρήσεις.
• Δικηγορικά γραφεία, Ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα.
• Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και Φροντιστήρια.
• Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς παροχής υπηρεσιών.
• Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
• Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση.

8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας έχει πιστοποιήσειτις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένεςεργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Προστατεύει τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, ταέργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα και εν γένει την περιουσία των μουσείων καιτων αρχαιολογικών χώρων, από πράξεις και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους.
Τομείς Απασχόλησης
• Σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία που υπάγονται στο Υπουργείο πολιτισμού.
• Σε Μονές και Ιερούς Ναούς που διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους
• Σε Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικούς χώρους γενικάεφόσον διαθέτουν συλλογές και εκθέσεις (Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια,ενυδρεία, vivariaκλπ) εφόσον εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό τουΔιεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).
• Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών,Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων)

Advertisements
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
synthima pistioals 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
pap tsalafouti bruschetta 1000x563px copy Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button