Αθλητισμός

Διασυλλογικό πρωτάθλημα παμπαίδων παγκορασίδων και Αιτωλικοί αγώνες στίβου στο ΔΑΚ

spo-agonas-dromouΚοινοποιήθηκε η προκήρυξη του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος «Συνθέτων Αγωνισμάτων», (ΠΟΛΥΑΘΛΑ), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄, (Β΄ ΑΓΩΝΑΣ), καθώς και αγωνίσματα των ΑΙΤΩΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 2015, που θα διεξαχθούν, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», (Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ), και ώρες διεξαγωγής των αγωνισμάτων από  16:00μ.μ.  έως   18:10μ.μ.

Αναλυτικά από την Ε.A.Σ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, προκηρύσσεται:1) το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα «ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ / (Β΄ ΑΓΩΝΑΣ)» , και 2) αγωνίσματα των ΑΙΤΩΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2015,  το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1) Β΄  ΑΓΩΝΑΣ:    ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ  ΕΝΑΣ  (1) ΑΓΩΝΑΣ  ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ:

1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν,  σε έναν (1) Όμιλο.

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Α΄  ΟΜΙΛΟΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ :

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/ 05 / 2015 (απόγευμα), στο ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ”.  Θα συμμετάσχουν τα σωματεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας:

   3.   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 Περιλαμβάνει ένα ΠΟΛΥΑΘΛΟ  για κάθε κατηγορία   ΠΠ – ΠΚ Β΄ ( ΓΕΝ: 2002-2003 ).

 

 ΠΟΛΥΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

Ø  Δρόμοι:  60μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ή 1.000μ. (Οι αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ένα από τα δύο αγωνίσματα)

Ø  Άλματα:   Ύψος.

Ø  Ρίψεις:     Μπαλάκι  (200 γρ.)

 

ΠΟΛΥΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

Ø  Δρόμοι:  60μ. ή 1.000μ. (Οι αθλήτριες επιλέγουν να αγωνιστούν σε ένα από τα δύο αγωνίσματα)

Ø  Άλματα:  Μήκος.

Ø  Ρίψεις:    Σφαίρα (3κιλά.)

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

ΜΠΑΛΑΚΙ : Βάρος (200 γρ.)

β) ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄  

ΣΦΑΙΡΑ    :   (3 κιλά.)

 

60μ.ΕΜΠ: Εμπόδια 6, ύψος 0.76μ.,από την αφετηρία  το πρώτο 12μ., τα υπόλοιπα ανά 7μ. μεταξύ τους, το τελευταίο 13μ. από τον τερματισμό.

ΥΨΟΣ: Από το αρχικό ύψος 1,00μ.μεχρι το 1,20μ. ο πήχης θα ανεβαίνει ανά 5 εκ.- συνέχεια μέχρι το 1,32 ανά 4 εκ.- συνέχεια μέχρι το 1,44 ανά 3 εκ. και πάνω από 1,44  ανά 2 εκ. 

γ)  ΓΕΝΙΚΑ: Τα δρομικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν απευθείας σε τελικές σειρές.

Στο άλμα σε μήκος και τις ρίψεις, οι αθλητές – τριες θα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τρείς (3) προσπάθειες.

Κάθε αθλητής-τρια που παραλείπει να λάβει εκκίνηση ή να κάνει μία προσπάθεια σε ένα από τα αγωνίσματα δεν θα επιτρέπεται να λάβει μέρος στα επόμενα αγωνίσματα, αλλά θα θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει τον αγώνα. Κατά συνέπεια δεν θα εμφανίζεται στην τελική κατάταξη.

Θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ έκδοση 2014.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν την επίσημη στολή των σωματείων τους.

 

  4. ΗΛΙΚΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών που γεννήθηκαν:

  ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄: το 2002 – 2003

 

Στα διασυλλογικά πρωταθλήματα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε κανένα αθλητή – τρια και σε καμία περίπτωση.

1) Σε όλα τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά, πανελλήνια), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυμους αγώνες καθώς και  στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού- τριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αθλητού ή αθλήτριας στίβου πρέπει να υπάρχει ιατρική θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόμου 2725/99 και στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10. Αν το σωματείο δεν προσκομίσει τα δελτία, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος νόμιμα θεωρημένα σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τεχνικός υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη συμμετοχή των αθλητών – τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα (διασυλλογικά ή πανελλήνια), ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

3) Δε δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

 

  5.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων για τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΠ – ΠΚΒ΄, προς την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της, με ηλεκτρονικό τρόπο (στο email της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ: (e-mail:segasditikistereas@gmail.com), το αργότερο μέχρι:                     

Ø  Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Παρασκευή  29 Μαΐου 2015 (αυστηρά).  

            

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής, και δεν θα επιτραπεί καμία αλλαγή για κανένα λόγο.

Στις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των αθλητών-τριών, τα ΤΡΙΑ αγωνίσματα που θα συμμετάσχει, το έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου εγγραφής στον ΣΕΓΑΣ, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προπονητή.

Για την συμμετοχή των Σωματείων στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια – Διασυλλογικά) απαιτείται στην δήλωση συμμετοχής που  επισυνάπτεται και την οποία υποβάλλεται στην ΕΑΣ, το Σωματείο να δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Τις δηλώσεις υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του σωματείου.

Κανένας αθλητής –τρια που έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε σύλλογο στίβου δεν μπορεί να λάβει μέρος  στον αγώνα, αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από τον σύλλογο στον οποίο ανήκει.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων πρέπει να έχουν μαζί τους τα αθλητικά δελτία των αθλητών – τριών (σφραγισμένα από τον ιατρό όπως ο νόμος ορίζει) για να τα παραδώσουν στη γραμματεία των αγώνων.

  Σε αντίθετη περίπτωση, ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των αθλητών – τριών του σωματείου.

  6.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αίθουσα κλήσης, 45΄ πριν την διεξαγωγή του αγωνίσματός τους.

  Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας, και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.2.2 ιατρούς (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόμου 2725/99 και στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10). Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

 

 7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Στον καθένα από τους δύο αγώνες, αξιολογείται το κάθε σωματείο σύμφωνα με τα παρακάτω:

Με ΠΕΝΤΕ (5) βαθμούς, εάν συμμετάσχει με   5 – 9 αθλητές – αθλήτριες συνολικά.

Με ΔΕΚΑ (10) βαθμούς, εάν συμμετάσχει με 10 –  14  αθλητές – αθλήτριες συνολικά.

Με  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) βαθμούς, εάν συμμετάσχει με 15 τουλάχιστον αθλητές – αθλήτριες συνολικά.

Παράδειγμα 1ον :

Ένα σωματείο συμμετέχει με 6 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ και 5 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (σύνολο 11)

Το σωματείο αυτό θα πάρει 10 βαθμούς αξιολόγησης.

Παράδειγμα 2ον :

Ένα σωματείο συμμετέχει με 8 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ και 7 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  (σύνολο 15)

Το σωματείο αυτό θα πάρει 15 βαθμούς αξιολόγησης.

Παράδειγμα 3ον :

Ένα σωματείο συμμετέχει με 2 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ και 2 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  (σύνολο 4)

Το σωματείο αυτό δεν αξιολογείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό εγγραφών – μεταγραφών, για τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ.3 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό) και παρ. 4α.β. (μετοίκηση για λόγους επαγγελματικούς) ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία».

2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την επιτροπή μεταγραφών».

  8.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Η Επιτροπή Ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των διασυλλογικών και πανελληνίων αγώνων αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας, με πρόεδρο ένα μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

  Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διαφόρους λόγους, (αντικανονική συμμετοχή, με βάση τη γενική ή την ειδική προκήρυξη ή το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.

  Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

 

Α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

1. Ο αθλητής – τρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.

2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς, που κέρδισε ο αθλητής – τρια στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, σε όλα τα αγωνίσματα που συμμετείχε. Στις σκυταλοδρομίες, χάνει όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος

3. Ο σύλλογος του τιμωρείται επιπλέον και με αφαίρεση είκοσι (-20) βαθμών, από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

 

Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

1. Ο αθλητής – τρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.

2. Ο σύλλογος του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς, που κέρδισε ο αθλητής – τρια στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, σε όλα τα αγωνίσματα που συμμετείχε. Στις σκυταλοδρομίες, χάνει όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος.

3. Ο σύλλογος του τιμωρείται επιπλέον και με αφαίρεση είκοσι (-20) βαθμών, από τη συνολική βαθμολογία του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Ειδικά για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος αφαιρούνται 100 (-100) βαθμοί.

4. Εάν δεν έχει βαθμούς στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα για να του αφαιρεθούν, τότε του αφαιρούνται εκατό (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

Εάν όμως έχει π.χ. μόνο 5 βαθμούς στο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτ/μα, τότε του αφαιρούνται αυτοί οι 5 βαθμοί και του αφαιρούνται και άλλοι 75 από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων. (Υπολογίζουμε με μια αναλογία ότι, 1 βαθμός πανελληνίου αντιστοιχεί με 5 βαθμούς διασυλλογικών).

  Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ και ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ, θα ισχύουν όσα αναφέρονται αντίστοιχα παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον θα ισχύουν ακόμα οι παρακάτω κυρώσεις, για κάθε αντικανονική συμμετοχή:

 

Γ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

1)….

2)….

3) θα αφαιρούνται εκατό (-100) βαθμών από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων που συγκέντρωσε το σωματείο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

 

  9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

 

  10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΑΘΛΑ

  Καθιερώνεται αγωνιστική βαθμολογία ομαδικής κατάταξης και ομαδική απονομή επάθλων, αφού τα ΠΟΛΥΑΘΛΑ σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζονται ως ομαδικό αγώνισμα για κάθε κατηγορία. Μία κατάταξη και απονομή για τους ΠΠ Β΄ και μία κατάταξη και απονομή για τις ΠΚ Β΄.

Έτσι στους (1ο – 2ο –3ο ) νικητές-τριες  της κατηγορίας των ΠΠ Β΄ και της κατηγορίας των  ΠΚ Β΄, θα απονεμηθούν μετάλλια & διπλώματα

  Για να βαθμολογηθεί ένα σωματείο (αγωνιστική βαθμολογία) και να υπολογιστεί στην ομαδική κατάταξη και την απονομή των επάθλων, πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη της αντίστοιχης κατηγορίας.

— Για τον υπολογισμό της συνολικής αγωνιστικής βαθμολογίας κάθε σωματείου (με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 5 αθλητές ή αθλήτριες στην τελική κατάταξη) προστίθενται οι βαθμοί επίδοσης των δέκα (10) καλύτερων αθλητών και αθλητριών του σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

— Σύμφωνα με την παραπάνω συνολική βαθμολογία γίνεται η κατάταξη των σωματείων και η απονομή των επάθλων στα ΕΞΙ πρώτα σωματεία για κάθε κατηγορία.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΓΩΝΩΝ

π.χ. Έχει στην τελική κατάταξη 4 ΠΠ Β΄ = δεν βαθμολογείται.

Έχει στην τελική κατάταξη 5 ΠΠ Β΄ και 3 ΠΚ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 5 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στους ΠΠ Β΄. Στις ΠΚ Β΄ δε βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλήτριες.

Έχει στην τελική κατάταξη 9 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 9 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου

Έχει στην τελική κατάταξη 10 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 αθλητών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου.

Έχει στην τελική κατάταξη 15 ΠΚ Β΄ και 3 ΠΠ Β΄= Προστίθενται οι βαθμοί των 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ αθλητριών και το σύνολο τους αποτελεί την αγωνιστική βαθμολογία του σωματείου στις ΠΚ Β΄. Στους ΠΠ Β΄ δε βαθμολογείται, αφού δεν έχει 5 τουλάχιστον αθλητές.

— Η αγωνιστική βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για την κατάταξη των σωματείων και την ομαδική απονομή των επάθλων. Δεν έχει σχέση με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των σωματείων, για την οποία αναφέρονται σχετικά στη σελίδα 4 – παρ. 7.

 

2) ΑΙΤΩΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2015

1.     ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2015:

ΠΠΒ΄:                     60μ. –  ΜΗΚΟΣ

 

ΠΚΒ΄:                     60μ. – ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ

ΠΠΑ΄:                     80μ.,- 300μ.ΕΜΠ., – 600μ.,-  1.000μ., – ΜΗΚΟΣ, – ΤΡΙΠΛΟΥΝ.

ΠΚΑ΄:                     300μ.ΕΜΠ., – 1.000μ., – ΜΗΚΟΣ, – ΥΨΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ:                400μ.ΕΜΠ., – 200μ., 400μ., -1.500μ., ΜΗΚΟΣ, –  2.000μ.Φ.Ε. –  4 Χ 100μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:         200μ., – 1.500μ., – 2.000μ.Φ.Ε. – ΜΗΚΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ:               1.500μ., – ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ:            1.500μ., – ΤΡΙΠΛΟΥΝ

 

 

  1. Ηλικίες:                 

                    ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄                                2002 – 2003

                    ΠΠΑ΄- ΠΚΑ΄                                2000 – 2001

                    ΠΑΙΔΕΣ- ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ                 1998-1999

                    ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ                 1997 και άνω                            

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι διοργανωτές Σύλλογοι και όποιος άλλος Σύλλογος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, επιθυμεί, με απεριόριστο αριθμό αθλητών ως Σύλλογος, εφόσον, έχουν Δελτίο αθλητικής ιδιότητος.
  2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι  δηλώσεις συμμετοχής για τους ΑΙΤΩΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2015, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις πρέπει ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ στα γραφεία της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ:   

(email:segasditikistereas@gmail.com), έως και τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων.

(Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης). Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο των αθλητών-τριών ολογράφως και όπως ακριβώς αναφέρεται στο Δελτίο του (έτος γεννήσεως-αριθμός Δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).

ΔΕΝ δηλώνεται κανένας αθλητής-τρια, εάν το Δελτίου του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ και δεν βρίσκεται στην κατοχή του Σωματείου του.

 

  1. ΕΠΑΘΛΑ: Στους τρεις πρώτους νικητές-τριες, θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.

6.     ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Το δελτίο αθλητικής ιδιότητος, πρέπει να έχει θεώρηση έως και ένα έτος πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η  Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο Σωματειακός Προπονητής, της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, κος Γαλούνης Νικόλαος, (ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ.: 6972.031.644), ο οποίος και θα επιληφθεί κάθε θέματος που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη. Η όλη διοργάνωση γίνεται σύμφωνα με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του 2014. (Προϋπόθεση συμμετοχής των Συλλόγων είναι η αποδοχή των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2014

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close