Δυτική Ελλάδα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ξενία Ναυπάκτου

epi-xenia-nafpaktosΔόθηκε στη δημοσιότητα η εισήγηση του 13ου θέματος που αναμένεται να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα και η οποία αφορά στην εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας «Ξενία Ναυπάκτου».  Αναλυτικά η εισήγηση:

Θέμα: Εκμίσθωση ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει στην πλήρη κυριότητά του, νομή και κατοχή του την ξενοδοχειακή μονάδα «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ –ΕΥΔΟΚΙΑ» που βρίσκεται εντός της πόλεως Ναυπάκτου.

Το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου από «Δωρεά εν Ζωή» του Γ.Αθανβασιάδη-Νόβα.Σύμφωνα με το Δωρητήριο, ο Δωρητής δώρισε την περιγραφόμενη στο Συμβόλαιο έκταση με παραχώρηση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί 25 έτη στον ΕΟΤ, ενώ η πληρης κυριότητα δωρήθηκε στον Δήμο Ναυπακτίας (Δωρεοδόχος).

Ο ΕΟΤ αποδέχθηκε τη δωρεά με την 1275/72 απόφαση. Μετά τη χρονική παρέλευση του δικαιώματος εκμετάλλευσης  από τον ΕΟΤ (25 έτη),το οικόπεδο, καθώς και επί αυτού κτίσματα και εγκαταστάσεις περιήλθαν αυτοδικαίως στον δωρεοδόχο Δήμο Ναυπακτίας, άνευ χρονικού περιορισμού και με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας προς τον τουριστικό σκοπό του ακινήτου θα ζητά την έγκριση του ΕΟΤ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία, η διαρκής συντήρηση και η ανανέωση των κτιρίων και του εξοπλισμού.

Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής μεταξύ ΕΟΤ και του τότε Δήμου Ναυπάκτου υπεγράφη την 1η Μαρτίου 2001.

Στη συνέχεια ο Δήμος Ναυπάκτου στις 4-4-2005 δυνάμει της αριθ. 250/2004 απόφασης Δ.Σ. εκμίσθωσε το ακίνητο στην εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ BEACH-ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με μεταγνέστερη απόφασή του, κατήγγειλε την Σύμβαση μισθώσεωςκαι το ακίνητο κατόπιν της αριθ. 58/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επανήλθε στην δικαιοδοσία και εκμετάλλευση του Δήμου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  1. Με το άρθρο 192 παρ1 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία….» 

2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 270/1981 με το οποίο προβλέπονται οι διαδικασίες για την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση ακινήτων.

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

4. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10, σύμφωνα με τις οποίες«ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας» … «και η διεξαγωγή των διαγωνισμών…» είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής επιτροπής.

5. Τις δ/ξεις του άρθρου 83 παρ. 2β σύμφωνα με τις οποίες «Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας  εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις……….για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας»

6. Το άρθρο 23 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/08.08.2013 τεύχος Α’), που τροποποιεί τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 6 του Ν.2160/93, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιουσίας τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονοµίας, εκμισθώνοντας ακίνητα για τουριστικούς σκοπούς με μακροχρόνια μίσθωση, η οποία είναι σαφώς ελκυστικότερη για την δηµιουργία τουριστικών µονάδων υψηλών προδιαγραφών.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 6 του Ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
«17.Επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.6 του Ν. 2837/2000, καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια…. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου σε εφαρμογή των ανωτέρω δ/ξεων και ύστερα από σχετικό έγγραφο του Δήμου για την αξιοποίηση της ξενοδοχειακής μονάδας «ΞΕΝΙΑ» πήρε την αριθ. 135/2013 απόφαση με την οποία εκφράζει κατά πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη για την «αξιοποίηση του «ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο»

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. καλείται:

1)    Να εγκρίνει την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για  την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΙΑ»

2)    Το σκοπό της εκμίσθωσης που είναι η λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών αστέρων με εκχσυχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη συμπληρωματικών υποδομών, όπως χώρος πολλαπλών χρήσεων, κολυμβητική δεξαμενή, χώρος στάθμευσης οχημάτων.

3)    Τη διάρκεια της εκμίσθωσης που προτείνεται για 35 έτη.

4)    Το όριο πρώτης προσφοράς έναρξης του διαγωνισμού προτείνεται να είναι το ποσό των 100.000€

Οι όροι του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις ανωτέρω δ/ξεις.

http://lepantomag.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button