ΑγρότεςΡοή Ειδήσεων

Δεν αλλάζει τίποτε τελικά στο ΟΣΔΕ-«άδειασμα» της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ-Ένωσης Αγρινίου

Ανακοινώσεις εμπλεκομένων-ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό μπάχαλο των «αρίστων»

Το πλούσιο παρασκήνιο που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τις προθέσεις που υπήρχαν για το “άνοιγμα” τις σχετικής διαδικασίας, με τη δημιουργία Φορέων Υποστήριξης Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) κλπ, τελικά αφού αρχικά περιήλθε σε τέλμα, με κίνδυνο για τις επιδοτήσεις, δεν επέφερε καμιά απολύτως αλλαγή.

Στο “παιχνίδι” είχε μπει δυνατά η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ(Με την Ένωση Αγρινίου να πρωτοστατεί) με τη δημιουργία πλατφόρμας που διαφήμιζε μέσω της εταιρείας Cognitera. Μάλιστα για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας φέρεται να δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με την προσπάθεια όμως, να ακυρώνεται στην πράξη με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.


Πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση ΟΣΔΕ έφτασε σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια για να ληφθεί η τελική απόφαση, που δεν προβλέπει καμιά αλλαγή για φέτος, με την Gaia Επιχειρείν να είναι ξανά ο Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης για το ΟΣΔΕ.

Τα ερωτήματα που τίθενται τώρα , σύμφωνα με τον ΑΓΡΟΤΥΠΟ, είναι  για ποιο λόγο φθάσαμε στο σημείο να αλλάξουν δυο πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταλήξουμε στο ίδιο… σημείο με ένα χρόνο πριν, δποια θα είναι η αντίδραση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ – Gognitera που είναι σε δικαστική διαμάχη με τον υφιστάμενο Φορέα Συντονισμού (Gaia Επιχειρειν)  και τρίτον αν θα υπογράψουν σύμβαση με την Gaia τα ΚΥΔ της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε και την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παράταση πιστοποίησης των υφιστάμενων ΚΥΔ, του Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και την πιστοποίηση νέων ΚΥΔ.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ , που εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διοίκησης του Οργανισμού, για την νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) καθώς και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αυτονομίας του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο του Φορέα Διαχείρισης του ΟΣΔΕ, που περιλαμβάνει την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των ΕΑΕ στις υποδομές του, υποστηριζόμενος λειτουργικά από τους Φορείς Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ) και το δίκτυο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες ενίσχυσης των υποδομών και των λειτουργικών του συστημάτων, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας τέτοιας μεταρρύθμισης προς όφελος άνω των 640.000 δικαιούχων αγροτών.

Παράλληλα, προχωρά άμεσα στην προκήρυξη διαγωνισμών Τεχνικού Συμβούλου που θα συναρτώνται με τη ροή εργασιών του Οργανισμού, βάση του Κανονιστικού Πλαισίου της Ε.Ε., υπερβαίνοντας καθυστερήσεις και εμπόδια που προκύπτουν από τη νομική αρχιτεκτονική της Δημόσιας Διοίκησης και τις δικαστικές αντεκδικήσεις υποψηφίων αναδόχων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Ωστόσο, παρά τις εργώδεις προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού όσο και του ΥΠΑΑΤ για την διαμόρφωση των αναγκαίων υποδομών που εγγυώνται την ασφαλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, η επανεκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες κατέδειξε πως ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων χωρίς ποινή στις 22-06-2021, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και τις περαιτέρω δυσκολίες και καθυστερήσεις της διαδικασίας εξ αιτία της πανδημίας COVID 19.

Ειδικότερα, τόσο η διαμόρφωση κι εγκατάσταση της βάσης δεδομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με χρήση του δικού του λογισμικού όσο και η χρήση κοινού ή διαφορετικών λογισμικών των ΦΥΠΥ, η οποία απαιτεί υπολογιστικούς πόρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προμήθεια αδειών χρήσης, ανάπτυξη λογισμικών συμβατότητας κι επικοινωνίας των δεδομένων κ.λπ., προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια και ποιότητα των εισαγόμενων στοιχείων των αιτήσεων και κατ’ επέκταση ο ορθός υπολογισμός της πληρωμής, μεταθέτουν τον χρόνο έναρξης υποβολής των ΕΑΕ 2-4 μήνες, αναλόγως της τεχνικής επιλογής, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος ελέγχου ορθής λειτουργίας και αποκατάστασης προβλημάτων.

Κατόπιν των παραπάνω, τροποποιούμε τον αρχικό σχεδιασμό ως εξής:
Η πιστοποίηση των ΦΥΠΥ και των ΚΥΔ για όλη την περίοδο 2022-2027, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών υποδομής, που θα εξασφαλίζουν την πλήρη εποπτεία και συντονισμό του ΟΣΔΕ από τον Οργανισμό, στη βάση των απαιτήσεων και δράσεων που θα καθοριστούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα περιγράφονται σε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησής τους, το αργότερο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Για τις αιτήσεις του 2021, το σύστημα θα λειτουργήσει ως εξής:
α) με παράταση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΚΥΔ

β) με πιστοποίηση νέων ΚΥΔ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15210/04-03-2021, όπως ισχύει

γ) με παράταση της πιστοποίησης του υφιστάμενου φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» με τον οποίο θα συμβληθούν, μόνο για το τρέχον έτος, τα υφιστάμενα και νέα ΚΥΔ.

Προς τούτο, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15210/04-03-2021 τροποποιείται σχετικά ενώ δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, μέχρι την Τετάρτη, 31-03-2021.

Η ανακοίνωση της GAIA Επιχειρείν

Με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παράταση της πιστοποίησης των υφισταμένων ΚΥΔ, του Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και την πιστοποίηση νέων ΚΥΔ, στο πλαίσιο της υποβολής της ΕΑΕ, για το έτος 2021».

Σύμφωνα με την απόφαση, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καλείται να υποβάλει ενδιαφέρον για την παράταση της πιστοποίησής της ως Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης για τη φετινή χρονιά. Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση για ένα ακόμη έτος, συνολικά του πλαισίου υποβοήθησης που λειτούργησε τα προηγούμενα έτη 2014-2020.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είχε διατυπώσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα την ανησυχία της τόσο για τη σημαντική καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων όσο και για τις σημαντικές τεχνικές και νομικές ασάφειες που παρουσίαζε η αρχική πρόσκληση, και κατά συνέπεια θεωρεί απολύτως θετική την απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσει τον κύκλο της αβεβαιότητας που άνοιξε με το τέλος του 2020.

Προφανώς και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προτίθεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού και Υποστήριξης και για φέτος με την ίδια σοβαρότητα και συνέπεια που το πράττει από το 2014, όταν και ανέλαβε αυτό τον ρόλο, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανταπεξέλθει, για ακόμη μία χρονιά, στο έργο του με απόλυτη επιτυχία.

Το διάστημα που μεσολαβεί έως την κατάθεση των φακέλων πιστοποίησης, θα καταθέσουμε προς όλα τα ΚΥΔ την τεχνολογική μας πρόταση για την παροχή υπηρεσιών και εργαλείων υποβοήθησης, με τη βεβαιότητα ότι, παρά τις ειδικές συνθήκες λόγω COVID-19 και τον περιορισμένο χρόνο υποβολής, και η φετινή χρονιά θα αποτελέσει συνέχεια των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης επταετίας.

Η ανακοίνωση της Cognitera (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ-Ένωση Αγρινίου)

Η ανακοίνωση της Congitera, αν και έχει σαφείς αιχμές, δεν έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα, γεγονός που ερμηνεύεται ως “αποδοχή” της κατάστασης , προσβλέποντας ίσως, στην επόμενη χρονιά… Να σημειωθεί πως το 2020 η Ένωση Αγρινίου, είχε αποκλειστεί από το ΟΣΔΕ και ουσιαστικά εκτέλεσε το έργο μέσω του Α.Σ. Νεάπολης. Ερωτηματικό παραμένει το τι θα γίνει φέτος.

Η ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 19.3.2021 καταθέσαμε με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη αναγνώρισή μας ως Φορέα Υποστήριξης Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ).

Έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα, σύμφωνα με το πλαίσιο της προκήρυξης της 4.3.2021 και έχοντας ήδη προβεί σε παρουσίαση των τεχνολογιών που ήδη έχουμε αναπτύξει σε πάνω από 400 εκπροσώπους ΚΥΔ, ήμασταν έτοιμοι αυτή την εβδομάδα για την επίδειξή του στην αρμόδια συσταθείσα Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ για παρουσίαση και έγκριση.

Αντί πρόσκλησης από την αρμόδια Επιτροπή για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών πιστοποίησης ως ΦΥΠΥ, χθες αργά το απόγευμα αναρτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωση το περιεχόμενο της οποίας συνοψίζεται στην αδυναμία του προσωπικού του οργανισμού να βρει τον απαιτούμενο λίγο χρόνο που απαιτούνταν για το έλεγχο του φακέλου μας.
Μάλιστα αποτελεί απορίας άξιον η αναφορά “ότι παρά τις εργώδεις προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών του Οργανισμού..” δεν θα μπορέσουν οι υπηρεσίες του Οργανισμού να προβούν σε εκτέλεση των όσων προβλέπονται στην από 4.3.2021 προκήρυξη. Την ανακοίνωση ακολούθησε μεταμεσονύκτια ανάρτηση εγγράφου για την αλλαγή κατά το δοκούν της διαδικασίας πιστοποίησης (πράγματι εργώδες έργο σε τόσες λίγες ώρες).

Αντί λοιπόν μιας κανονικής νόμιμης διαδικασίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει με τις ακατανόητες ενέργειες του να επιλέγει απροκάλυπτα και να προσπαθήσει με το πρόσχημα της έλλειψης χρόνου, να προβεί σε μια “copy paste” πιστοποίηση για το 2021. Δηλαδή σε «πιστοποίηση» όπως ανακοινώθηκε:

“α) με παράταση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΚΥΔ…β) …γ) με παράταση της πιστοποίησης του υφιστάμενου φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»….”

Είναι φανερό ότι αυτή η επιλογή του “copy paste” είναι πολύ βολική αφού δεν απαιτεί επιπλέον “εργώδεις προσπάθειες” αφού αυτές εξάντλησαν παράγοντες του Οργανισμού στο να μην αλλάξει τίποτα με μακρόσυρτα κείμενα ανακριβειών και ασαφειών που απέχουν πολύ από την σύγχρονη πραγματικότητα.

Η προσπάθεια μας από κοινού με τα ΚΥΔ που την αγκάλιασαν και την στηρίζουν παραμένει ζωντανή και ανοικτή και σε άλλους που πιστεύουν στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στους αγρότες. Δεν μας πτοούν οι όποιες αγκυλώσεις και τα προμελετημένα εμπόδια που συναντάμε. Στόχος μας η παροχή υπηρεσιών για τους αγρότες και τα ΚΥΔ που τους υποστηρίζουν. Και μόνο από την ανακοίνωση συμμετοχής μας τα κόστη αυτών των υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 50% από 7 ευρώ ανύπαρκτων υπηρεσιών σε 3,5 ευρώ με πραγματικές υπηρεσίες, φόρμας αίτησης, cloud και αποσφαλμάτωσης και ανεξαρτησία λειτουργίας στα ΚΥΔ αντί αναμονής “παγώματος και ξεπαγώματος”.

Αυτό το ενδεικτικό κοστολόγιο αφορά την πλήρη παροχή υπηρεσιών όπως εξηγήθηκε με βάση την προκήρυξη της 4.3.2021. Από την στιγμή που με την ανακοίνωση του στις 22/3 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίζεται ότι αυτά θα τα παρέχει ο ίδιος ο Οργανισμός, σύμφωνα με όσα είχαμε παρουσιάσει και δεσμευτεί στην διαδικτυακή επίδειξη της ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού και αποσφαλμάτωσης της Cognitera, το κόστος συνδρομής και υποστήριξης μας προς τα ΚΥΔ με τα οποία θα είχαμε συνεργασία θα διαμορφώνονταν στα 0,5 ανά αίτηση.

Φαίνεται ωστόσο ότι αυτό δεν ήταν αρεστό ή διαφορετικά αντιλαμβάνονται τα οφέλη του υγιούς ανταγωνισμού οι εμπνευστές της χθεσινής ανακοίνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έσπευσαν να προλάβουν “για να παγώσουν” αυτή τη φορά όχι την βάση αλλά τις τιμές σε παλιά απαράδεκτα επίπεδα. Γιατί μόνο με κίνητρο την διατήρηση των απαράδεκτων και υπερβολικών κοστολογήσεων των προηγούμενων ετών εις βάρος των αγροτών και των ΚΥΔ κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έβγαιναν την ημέρα μάλιστα που το κράτος διατυμπάνιζε την επιτυχία 94 εκ ψηφιακών συναλλαγών στο e-gov.gr με τους πολίτες.

Ας προσπαθήσουν να απόσχουν από την επιβολή υπηρεσιών στα ΚΥΔ που δεν τις χρειάζονται για να δικαιολογήσουν κόστη διατήρησης μονοπωλιακών και αθέμιτων πρακτικών.
Η πλατφόρμα μας θα μείνει ενεργή προς εκπαίδευση, δοκιμαστική χρήση και σύντομα θα έρθει ο χρόνος παραγωγικής αξιοποίησής της.
Η προσπάθεια διατήρησης ενός ξεπερασμενου μονοπωλίου δεν μπορεί να περάσει με μόνο στήριγμα την γραφειοκρατία και το “copy paste”. Η ίδια η πραγματικότητα θα το ανατρέψει“.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Πανελλήνια Ένωση Φορέων ΑΛΦΑ (ΠΕΦΑ), όπου μεταξύ άλλων τονίζει πως “το εγχείρημα ήταν μια τεράστια φούσκα που άγγιζε τα όρια της φωτογραφικής πρόσκλησης για συγκεκριμένες φατρίες του έργου του ΟΣΔΕ” .

ΣΥΡΙΖΑ: Το απόλυτο επιτελικό μπάχαλο των «αρίστων». Μύλος!

Οι εξελίξεις με το έργο του ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έμειναν ασχολίαστες από το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που το πρωί έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση, όπου και κάνει λόγο για «παιχνίδια που γίνονται στην πλάτη των 650.000 περίπου αγροτών που περιμένουν την εξόφληση των επιδοτήσεων».

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Τετάρτη 17/3/2021, ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον ειδικό σύμβουλο του δρα Γρηγόρη Βάρρα.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το ΟΣΔΕ, και από την πλευρά του δήλωσε ότι: « δεν θα υπάρξει συγκάλυψη για τις περιπτώσεις που έχουν σταλεί στον εισαγγελέα». Όπως ακόμη ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, «θα πρέπει να γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς οι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποτραπεί η πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων σε όσους δεν τις δικαιούνται (με βάση τους Κανονισμούς της ΕΕ)».

Γιατί άραγε να έχει τόσο ενδιαφέρον η συνάντηση του πρωθυπουργού της χώρας με έναν από τους συμβούλους του, ώστε να δημοσιοποιηθεί, αλλά και να αποτελέσει θέμα για σχολιασμό από την αντιπολίτευση;

Μα γιατί ο δρ Βάρρας ήταν μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο διαδέχτηκε, μετά την αποπομπή του ο κος Παππάς, τον οποίο διαδέχτηκε μετά την παραίτηση του ο πρώην αντιπρόεδρος κος Μελάς. Και όλα αυτά μέσα σε 4 μήνες. Όμως ο πρώην πρόεδρος ενημερώνει τον πρωθυπουργό, χωρίς καν την παρουσία της σημερινής διοίκησης.

Προφανώς, γιατί έρχεται να ρίξει στάχτη στα μάτια του αγροτικού κόσμου, για τα τόσα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέξη δεν είπε ο κος πρωθυπουργός για τα όσα ζει ο αγροτικός κόσμος το τελευταίο τετράμηνο με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καθυστέρηση πληρωμών, βασικής ενίσχυσης και συνδεδεμένων. Ανεξόφλητα υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης. Καμία ενημέρωση για το πότε θα δοθεί το υπόλοιπο της βασικής και ποια είναι τελικά η μείωση που έγινε?
Καθυστέρηση στο διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τελικά ματαίωση του.
Απευθείας αναθέσεις και μάλιστα με ποσά της τάξης των 700.000 ευρώ.
Πρόσκληση για φορέα συντονισμού του έργου του ΟΣΔΕ, χωρίς τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Πιστοποίηση ΚΥΔ, με λογική να φύγουν οι μικρές από τη μέση και να μείνουν όσες κάνουν πάνω από 200 αιτήσεις, οι οποίες θα υπογράψουν 7ετή σύμβαση με φορέα συντονισμού.
Καμία πρόβλεψη του χρόνου που θα ανοίξει το σύστημα να δέχεται τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών.
Αλλαγή της πρόσκλησης για φορείς συντονισμού και ΚΥΔ, – πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η σύνταξη αυτής της ανακοίνωσης- με ισχύ του υπάρχοντος καθεστώτος, για ένα ακόμα χρόνο.
Ενημερώθηκε, άραγε, για τα παραπάνω ο πρωθυπουργός; Ποια η θέση του για τις συνεχιζόμενες παλινωδίες, στον οργανισμό;

Τι ρόλο παίζουν οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού ο πρωθυπουργός ενημερώνεται από έναν πρώην πρόεδρο, και νυν ειδικό σύμβουλο;

Ο αρμόδιος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ενήμερος για τη συνάντηση;

Το απόλυτο επιτελικό μπάχαλο των «αρίστων». Μύλος!

Και όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται στην πλάτη των 650.000 περίπου αγροτών που περιμένουν την εξόφληση των επιδοτήσεων, αλλά και την ενεργοποίηση της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2021, ώστε να προκηρυχθούν τα επιδοτούμενα προγράμματα που υπολείπονται“.

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button