ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

«Απουσία μέριμνας για τα φωτοβολτακά στέγης» και αιτήματα από τον ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών στέγης (Φ/Βστέγης) αφορούν, εν δυνάμει, όλους τους Έλληνες πολίτες.

Όλα τα νοικοκυριά στην ηλιόλουστη  Ελλάδα,  μπορούν εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.


Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει πιο επιτακτικό στις μέρες μας. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόνο μια στις 100 κατοικίες φέρει φ/β στέγης

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ (Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης) ιδρύθηκε το 2014 και είναι ο σύλλογος των περίπου 40.000 νοικοκυριών με Φ/Β στέγης, δηλ. εκπροσωπεί >150.000 πολίτες που ζουν κάτω από ένα οικιακό φωτοβολταϊκό εγκατεστημένο στη στέγη του σπιτιού τους.

Ο Σύλλογος προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας ανοικτής επιστολής, όπου και αναφέρεται:

«Μια κιλοβατώρα (KWh) παραγόμενη από ένα Φ/Β στέγης εκτιμάται ότι έχει 30% μεγαλύτερη αξία από μια KWh παραγόμενη από μεγάλη επιχειρηματική ΑΠΕ. (Καλιαμπάκος Δ. 2016. Αποτίμηση της κοινωνικής ωφελιμότητας των οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του ελληνικού μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ. Ερευνητικό έργο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.)

Στον κάτωθι πίνακα του ΕΣΕΚ φαίνεται το προβλεπόμενο κόστος/kW για την εγκατάσταση ανάλογης μονάδας πάρκου ή στέγης.
Διαπιστώνεται ότι η αρχική επιβάρυνση για τις στέγες είναι σχεδόν διπλάσια. Άρα θα πρέπει να δίνονται ικανά κίνητρα λαμβάνοντας υπόψη συνολικά και ταυτόχρονα το ενεργειακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος. Αυτό όμως δεν το έχει φροντίσει η κυβέρνηση σας έως τώρα τουλάχιστον, ελάχιστα Φ/Β στέγης εγκαθίστανται.

pasyfos pinakas1

Στο πάνω μέρος των στηλών φαίνεται η σταθερά μικρή συμμετοχή των Φ/Β στέγης https://www.dapeep.gr/energeia/ape-sithia/deltio-ape/

ΕΤΣΙ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΕ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ Φ/Β ΣΤΕΓΗΣ.
Στη συνέχεια θα δούμε τι συμβαίνει και ποια είναι τα αίτια.

1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΝΟΜΟΣ 4254/2014
Άδικες και τρομερές περικοπές με την παραβίαση συμβάσεων – χιλιάδες πολίτες έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.
Τον Απρίλιο του 2014 με το νόμο 4254/14 (Υπουργός Μανιάτης – Υφυπουργός Ασημάκης Παπαγεωργίου) παραβιάστηκαν οι συμβάσεις και
μειώθηκαν οι τιμές αποζημίωσης έως και 40%!
Δόθηκε επέκταση επτά έτη στις συμβάσεις , όχι όμως με την τιμή του ν.4254 αλλά με τιμή μικρότερη των 9λεπτών/kWh, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιστάθμισμα.
Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σκρέκας τροποποιούν το Ν.4254/2014 με το Ν.4685/2020 και έτσι σήμερα τα αγροτικά 100αρια, αλλά και κάποια επαγγελματικά 100αρια αμείβονται ανά kWh περισσότερο από τα 10αρια των νοικοκυριών!!!

pasyfos pinakas2

ΝΟΜΟΣ 4759/2020 – ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (ΑΡΘΡΟ 157) ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ.
Σύμφωνα με αυτόν, τα μικρά Φ/Β στέγης με ήδη έως 40% περικοπές από το 2014, επιβαρύνονται και με εισφορά 6%, οριζόντια, το ίδιο, όπως και οι μεγάλες επιχειρηματικές ΑΠΕ. Αναφερόμενη αιτία το Έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), αν και παράλληλα συνεχίζουν να εγκαθίστανται νέες μεγάλες επιχειρηματικές ΑΠΕ.

2. ΕΛΛΙΠΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΕΓΗΣ
Τρέχουν δύο προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια: Φ/Β στέγης ≤6kW Σταθερής Τιμής Αποζημίωσης Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/2020 – ΦΕΚ 1045/Β/26- 3-2020. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015/17-12-2021. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης (ΦΕΚ Β’ 6351/30-12-2021).
Στο πρόγραμμα αυτό (διάδοχος του Ειδικού Προγράμματος Στεγών 2009-2020), το Φ/Β στέγης είναι συνδεδεμένο με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκει σε φυσικό πρόσωπο – όχι επιτηδευματία. Η τιμή αποζημίωσης είναι 8,7λεπτά/kwh, και μειώνεται η μέγιστη ισχύς τους σε ≤6kW και η διάρκεια στα 20 έτη (από ≤10kW και 25 έτη που ήταν στο προγενέστερο αντίστοιχο πρόγραμμα).

ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΠΩΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΜΦΟΡΟ.
ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ αλλά και γιατί να μειώσουν την ισχύ από τα 10kW στα 6kW – ενώ στα πάρκα την
πενταπλασίασαν;;;
Γιατί να μειώσουν τη διάρκεια της σύμβασης από τα 25 στα 20 έτη;;;
Ο σύλλογός μας κατέθεσε εγκαίρως τις προτάσεις του στον Υπουργό κ Σκρέκα και με τη βοήθεια του καθηγητή κ. Βόκα για αύξηση της
επιτρεπόμενης ισχύος σε ≤20kW, και αύξηση της διάρκειας της σύμβασης στα 30 έτη. Έτσι λόγω μεγέθους κλίμακας η απόσβεση συμβαίνει συντομότερα και δημιουργείται ένα εύλογο κέρδος.
Ωστόσο άλλα έπραξε ο κ. Σκρέκας και τα νέα Φ/Β στέγης των 6kW είναι λίγες δεκάδες μετά από ένα έτος εφαρμογής.

Φ/Β στέγης στο πλαίσιο της Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό
Όσον αφορά το πρόγραμμα της Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering Υπουργική Απόφαση αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, ΦΕΚ Β΄ 759/05.03.2019) η συμμετοχή είναι μικρή, διότι λίγα είναι τα νοικοκυριά που έχουν μεγάλη κατανάλωση >10.000kwh/έτος ώστε να υπάρχει ικανό όφελος. Επίσης την επιπλέον ενέργεια την παίρνει ο Προμηθευτής δωρεάν και μέχρι πρόσφατα δεν υπήρξε κάποια επιδότηση, σε αντίθεση με άλλα κράτη.

Ειδικότερα, για να συμβεί μεγάλη κατανάλωση συνδυάζεται το Φ/Β και με συσκευές κατανάλωσης, όπως αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά όπου το συνολικό κόστος Φ/Β και λοιπού εξοπλισμού θα ανέρθει για ένα μέσο νοικοκυριό σε >20.000 ευρώ και έτσι η απόσβεση γίνεται >10-15έτη.
Επίσης ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός στην επικράτεια, δηλαδή η αντιστοίχιση του Φ/Β στέγης με περισσότερους μετρητές κατανάλωσης-παροχής ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση του προγράμματος.
Επικροτούμε ωστόσο την επιδότηση των συστημάτων αυτών με προτεραιότητα πάντοτε στις κατοικίες.

Αξιότιμοι κύριοι, δηλώνουμε την απογοήτευση και την αγανάκτηση μας.
Ζητάμε:
1) Δίκαιο εξορθολογισμό στην αποζημίωση των υφιστάμενων Φ/Β στέγης και τροποποίηση του κατάπτυστου μνημονιακού Ν.4254/2014, που εδώ και οκτώ έτη αδικεί κατάφορα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων Φ/Β στέγης. Την αδικία αυτού του Νόμου την έχουν περιγράψει σε
μελέτες τους δύο ακαδημαϊκοί (Καλιαμπάκος και Βόκας) και έχουμε άμεσα την πρότασή τους για εξορθολογισμό της απόδοσης (IRR) και
2) Τουλάχιστον η τιμή αποζημίωσης μετά τα 25 έτη να μη μειωθεί, για τα έργα τα οποία ζημιώθηκαν και να συνεχιστεί να αμείβονται με τις σημερινές τιμές για επτά ακόμα έτη.

Εάν θέλαμε να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά που τόσο βάλλονται στις ημέρες μας θα έπρεπε ήδη να έχουν αναπτυχθεί και να εγκαθίστανται Φ/Β στέγης. Τα Φ/Β στέγης δίνουν αξία στις οικίες που σήμερα εγκαταλείπονται και ένα επιπλέον πολύτιμο βοήθημα στα ελληνικά νοικοκυριά.

Ζητάμε επίσης:
– ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΦΕΚ Β’ 6351/30-12-2021): αύξηση της διάρκειας της συμβάσεως στα 25 έτη τουλάχιστον και της ισχύος στα 20kW.
– ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΦΕΚ Β΄ 759/05.03.2019): να επιτραπεί ο εικονικός συμψηφισμός στην επικράτεια, ώστε να τοποθετηθούν Φ/Β αυτοπαραγωγής σε όλες τις μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες στην Ελλάδα. Έτσι θα λυθεί και το πρόβλημα της πολυκατοικίας όπου στις ταράτσες δεν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη Φ/Β λόγω και των άναρχα τοποθετημένων ηλιακών θερμοσιφώνων. Μέσω του εικονικού συμψηφισμού στην επικράτεια τα διαμερίσματα μπορούν να έχουν ρεύμα ΑΠΕ από την απομακρυσμένη κατοικία στο χωριό.
Επίσης να υπάρχει αμοιβή της πλεονάζουσας πράσινης ενέργειας, διότι μετά από δέκα και δεκαπέντε έτη μπορεί να μειωθούν οι καταναλώσεις στην κατοικία.
Κλείνοντας σας τονίζουμε πως τα περισσότερα από τα παραπάνω αιτήματα έχουν ήδη εφαρμοστεί για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος ενώ τίποτα απολύτως για τα Φ/Β στέγης.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.».

Τοπική Διαφήμιση
papathanasiou tsalafouti Τοπική Διαφήμιση

Ένα Σχόλιο

  1. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ σωστά τα λέει. Απο το 2014 παλεύουμε όλοι εμείς που έχουμε οικιακά φωτοβολταικά και είμαστε στο σύλλογο για την αδικία που μας έχουν κάνει. Πολιτικά δικαστήρια να σου λένε ότι είναι αναρμόδια να αποφασίσουν και το ΣΤΕ ενώ εκδικάστηκε η υπόθεσή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν βγάζει απόφαση. Αλλά θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Εκλογές έρχονται και όλοι θα πάρουν το ανάλογο τίμημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button