Γεγονότα

Από 15 Μαρτίου το ΟΣΔΕ-ποιες οι σημαντικές αλλαγές-πως σχολιάζει η Gaia Επιχειρείν

po-apostolou-osde2017Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με σημερινή της ανακοίνωση και με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνει ότι οι σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για το ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές προτάσεις που είχε καταθέσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Συντονισμού του εν λόγω έργου.

Συγκεκριμένα, χαιρετίζονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι αποφάσεις για:

  • Την αναγραφή στην αίτηση του κόστους υποβολής της για να παταχθούν οριστικά φαινόμενα ανομίας, παραπλάνησης παραγωγών και μη απόδοσής στο κράτος του αναλογούντος ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  • Την συγκρότηση επιτροπής ουσιαστικής αξιολόγησης της επίδοσης των εμπλεκομένων φορέων στην έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ προκειμένου οι παραγωγοί να μπορούν να επιλέξουν με ασφάλεια τον φορέα υποβοήθησής τους που θα τους εγγυάται την καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας.
  • Την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της διαδικτυακής υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ καθώς ακόμη και εκείνων των δηλώσεων που δεν έχουν μεταβολές προκειμένου οι φορείς υποβοήθησης να επικεντρωθούν στις υπόλοιπες ποιο χρονοβόρες και απαιτητικές δηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, δεν υιοθετήθηκε μία ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη τεχνικά πρόταση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία προέβλεπε την πλήρη ενεργοποίηση της ιεραρχικής δομής των φορέων και εξασφάλιζε άμεση, ομαλή και πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία αποσφαλμάτωσης. Η εξίσωση των φορέων δεν προσφέρει καμία επιχειρησιακή αναβάθμιση, το αντίθετο μάλιστα, και δυστυχώς γίνεται προς ικανοποίηση κυρίως συνδικαλιστικών αιτημάτων (παλαιών και νέων σωματείων και ιδιωτών μελετητών). Με αυτή την απόφαση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η εργασία του Φορέα Συντονισμού μιας και καταργείται η ιεραρχική δομή που η διεθνής βιβλιογραφία (πρακτική) προκρίνει για την διαχείριση και λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων όπως αυτό του ΟΣΔΕ. Επιπρόσθετα, αυτή η απόφαση δεν μειώνει τα κόστη υλοποίησης του έργου.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) δεσμεύονται ότι θα υπηρετήσουν με υπευθυνότητα την νέα δομή και τις αποφάσεις του Υπουργού μένοντας αταλάντευτα στο πλευρό του παραγωγού και του δικαιούχου των επιδοτήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, θα σταθούν αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες της πολιτείας για η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα. Το δίκτυο των ΚΕΑ της εταιρείας συνεχώς αναβαθμίζεται και νέοι συνεταιρισμοί προστίθενται προκειμένου να υπηρετήσουν τους κοινούς στόχους.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Βαγγέλη Αποστόλου

Ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της περιόδου υποβολής των εφετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, από τις 15/3/2017  μέχρι τις 15/5/2017 και από εκεί και μετά μέχρι 9/6/2017 με ποινή 1% την ημέρα.

Προχωρούμε παρουσιάζοντας και την πρότασή μας για την αναβάθμιση του συστήματος υποβοήθησης της συλλογής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2017.

Πάγιος στόχος του Υπουργείου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα.

Με δεδομένες τις ασφυκτικές κανονιστικές προθεσμίες, αλλά και τις διαδικασίες κύρωσης των δασικών χαρτών, προγραμματίσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε την  έναρξη των εργασιών.

Παρέχουμε έτσι τη σχετική άνεση χρόνου για την ομαλή συλλογή των αιτήσεων, τη δυνατότητα για  καλύτερο προγραμματισμό σε όλους τους εμπλεκόμενους (Παραγωγούς, Φορείς, ΟΠΕΚΕΠΕ), αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες από πλευράς των πιστοποιημένων Φορέων.

Ειδικότερα:

  1. Τη φετινή περίοδο η ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή της ON LINE υποβολής από τους ίδιους τους δικαιούχους εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται περαιτέρω, επεκτείνεται δε η χρήση της σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων,
  1. Οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται ΔΩΡΕΑΝ, με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
  1. Απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων με μια σειρά μέτρων, εκ των οποίων το κυριότερο είναι η κατάργηση των φορέων Β’ βαθμού. Όλοι πλέον οι φορείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μετονομάζονται σε «Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων» .
  1. Συστήνεται και λειτουργεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Φορέων καθώς και της  αξιολόγησης  του έργου τους. Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται από ειδικές εφαρμογές μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή επιτηρεί το έργο ολόκληρου του Δικτύου των Φορέων και φροντίζει για την τήρηση των υποχρεώσεων των Φορέων υποδοχής και του Φορέα συντονισμού, οι οποίες απορρέουν από τις σχετικές Προσκλήσεις διαγωνισμού και τις μετέπειτα συμβάσεις (ΣΔΕΠΥΑΠ) που έχουν υπογράψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης η Επιτροπή φροντίζει για την εφαρμογή  των απαιτήσεων του ISO 27001:2013 για την Διαχείριση Ασφάλειας  Πληροφοριών, που πρόσφατα απέκτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλής διαχείρισης, το κόστος για την υποβολή της κάθε  Αίτησης θα αναγράφεται στην Αίτηση, (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).

Η βασική μας στόχευση για την επιστροφή του ΟΣΔΕ στο σπίτι του παραμένει και υλοποιείται σταδιακά.

Και οι τωρινές αλλαγές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη στα δύο χρόνια διακυβέρνησής μας δεν βάλαμε μόνο τάξη στις πληρωμές των ενισχύσεων αλλά και μειώσαμε το κόστος υποβολής των δηλώσεων για τους  αγρότες από 70 εκατ. ευρώ συνολικά που ήταν το 2014 στα 35 εκατ. το 2016.

Οι παρεμβάσεις που προανέφερα για το 2017 θα μειώσουν κι άλλο το κόστος για τον Έλληνα αγρότη και θα  αναβαθμίσουν κι άλλο τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβοήθησης των αγροτών.

Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες:

Η διαδικασία για την εκπόνηση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι μια αναγκαιότητα, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είμαι δε και προσωπικά από εκείνους που ιστορικά έχουν δώσει αγώνες για να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον της χώρας και να  μπουν τα πράγματα που αφορούν τα δασικά οικοσυστήματα  σε μια κανονικότητα. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι έχω δεχθεί αγωγές αρκετών εκατ. ευρώ για τα θέματα αυτά.

Ασφαλώς και γνωρίζουμε  τις επιπτώσεις που έχει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον αγροτικό χώρο, αφού αν χαρακτηρίσουν  τις επιλέξιμες εκτάσεις ως δασικές θα υπάρξει πρόβλημα τόσο με τη καταβολή των ενισχύσεων, όσο και τη κυριότητα των εκτάσεων. Γι αυτό εξάλλου σύμφωνα με το ν.4389/2016 κοινοποιούνται τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας.

Δεν είναι ένα θέμα που χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι δεδομένη η απόφαση των αρμόδιων υπουργών – και της κυβέρνησης συνολικά – να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την ανάρτηση των δασικών χαρτών .

Οι επιπτώσεις που τυχόν  προκύψουν από τη κύρωση των δασικών χαρτών θα καταχωρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των πληρωμών των ενισχύσεων.

Θέλω κλείνοντας να εκφράσω τη διαφωνία μου με τις απόψεις που  προτείνουν λύσεις τύπου οικιστικών πυκνώσεων και ιωδών πολυγώνων, αλλά και οριζόντιων αποχαρακτηρισμών. Αν εφαρμοστούν τέτοιες λύσεις, τότε όχι μόνο κάθε χωράφι θα είναι και μια πύκνωση, οπότε θα υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν θα έχει μείνει δασικός χάρτης, αλλά  και κάθε αποχαρακτηρισμός ενδέχεται να μεταβληθεί σε εργαλείο επιβράβευσης των καταπατητών γιατί δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των εκχερσωμένων αγρών σε επιλέξιμες αγροτικές εκτάσεις και σε καταπατήσεις οικιστικού χαρακτήρα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο αγροτικός χώρος ως πρόσχημα για να αποχαρακτηριστούν εκτάσεις που είναι πραγματικά δασικές

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close