ΕξελίξειςΡοή Ειδήσεων

Ανούσια απάντηση του ΥΠΕΣ στη Σοφία Σακοράφα για αντιπλημμυρικά στην Αιτωλοακαρνανία

Μια απλή καταγραφή των πόρων που έχουν αποδοθεί ή που μπορούν να αποδοθούν για αντιπλημμυρική προστασία στους δήμους Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Αμφιλοχίας κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας στην βουλευτή του ΜέΡΑ 25 Σοφία Σακοράφα.

Η απάντηση ουσιαστικά κάνει μια απλή παράθεση ποσών και χρηματοδοτήσεων, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της ερώτησης που σχετίζονταν με την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών απ’;oπου διέρχεται η Ιόνια οδός.

Αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΕΣ:

“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σοφία Σακοράφα, με θέμα «Εγκληματική η έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιονίας Οδού στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από το νομοθετικό σώμα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 έως σήμερα, για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης έργων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, ποσά ύψους 665.295,00€, 197.310,00€, 283.545,00€ & 278.730,00€ αντίστοιχα.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι μέσω της ΣΑΕ 055 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του προγράμματος με κωδικό 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας”», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10/7207/7-3- 2017 (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έτσι, στο Δήμο Αγρινίου από τη ΣΑΕ 055 αποδόθηκε για το έτος 2018, ποσό ύψους 120.000,00€, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες. Επιπλέον, με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) θεσπίστηκε το ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, το «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)».

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
Στον άξονα προτεραιότητας “Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές” εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 64834/15.11.2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 200.000.000,00€ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με κατάθεση αιτημάτων από τους δικαιούχους φορείς μέχρι 31 Μαΐου 2019. Έχουν υποβληθεί αιτήματα από τους Δήμους Αγρινίου και Ι.Π. Μεσολογγίου και είναι υπό εξέταση.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 (6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχορήγησης, οι Δήμοι Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 1.438.600,00€, 568.200,00€, 587.000,00€ και 713.100,00€ αντίστοιχα. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72009/15-10-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεώτερο, συμπληρωματικό έγγραφο. Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button