Αυτοδιοίκηση

Ανυπότακτο Αγρίνιο: «Όχι άλλο δούλεμα με την ΔΕΥΑΑ»

pol-dimotiko-27-7-16-11Με αίτημα-ερώτησή του το «Ανυπότακτο Αγρίνιο» στις 25 Ιουλίου ζήτησε την προγραμματική σύμβαση που σύναψε ο Δήμος Αγρινίου με την ΔΕΥΑ Αγρινίου για τις εργασίες που η δεύτερη υλοποιεί αυτή την εποχή και την απάντηση δύο ερωτημάτων που αφορούσαν στα προβλήματα πίεσης που παρατηρούνται στο σύστημα ύδρευσης, καθώς και την μη έκδοση του «ειδικού ενημερωτικού τεύχους» το οποίο είναι υποχρεωμένη από το νόμο η επιχείρηση να εκδίδει.

Μετά από την απάντηση που δημοσιοποιήθηκε από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Αγρινίου η παράταξη επισημαίνει σε ανακοίνωση της τα εξής:

«Το Ανυπότακτο Αγρίνιο από την πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου φροντίζει να αναδεικνύει με αιτήματα και ερωτήσεις τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα καθημερινά προβλήματα των Δημοτών και να επιδιώκει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, τη λύση τους.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου και η διοίκηση της, πέρα από τους σχεδιασμούς και τις απαντήσεις σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλει να δράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Αναμένουμε την σύντομη αντιμετώπιση του προβλήματος των πιέσεων του δικτύου ύδρευσης, γιατί και τα χρήματα υπάρχουν και η μελέτη. Ας αφήσει λοιπόν τις ασφαλτοστρώσεις που είναι δουλειά της τεχνικής υπηρεσίας και ας ασχοληθεί με όλα τα μεγάλα δικά της προβλήματα.

Για το ζήτημα της αποχέτευσης, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε βρισκόμαστε, ακόμα, ένα χρόνο πίσω. Ακόμα δηλαδή να υλοποιηθεί η απόφαση 49/2015 (ΑΔΑ Τ3ΦΟΡΜ9-2ΚΣ), η οποία μας έχει κοινοποιηθεί με το υπ’ αρ. 460/11-8-2015 έγγραφο.

Τέλος σε ότι αφορά το ενημερωτικό φυλλάδιο η αδιαφάνεια συνεχίζεται και επί των ημερών της νέας δημοτικής αρχής του Δήμου, αφού η απάντηση «η Ένωση των ΔΕΥΑ Ελλάδος) προτείνει στο προσεχές νομοσχέδιο της κυβέρνησης να γίνει τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 1069/80, έτσι ώστε να είναι προαιρετική η έντυπη έκδοση του ειδικού ενημερωτικού τεύχους καταναλωτού» δίνεται από την διοίκηση της ΔΕΥΑ Αγρινίου από το 2010. Πόσο προσεχές είναι αυτό το νομοσχέδιο; Πότε επιτέλους θα ψηφισθεί και πότε θα ισχύσει; Μέχρι τότε από πού αντλεί το δικαίωμα η ΔΕΥΑ Αγρινίου να παρανομεί και να μην ενημερώνει;

Εν πάση περιπτώσει και για να μην συνεχίζεται το «δούλεμα», ζητάμε από τη διοίκηση της ΔΕΥΑ Αγρινίου, εφόσον κατά κ. Σκορδόπουλο «σκοπός του ως άνω εντύπου ήταν η ενημέρωση των δημοτών για όλα τα θέματα των επί μέρους ΔΕΥΑ, […] και όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει και από την Υπηρεσία», να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία θα κατατεθούν και στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποια τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης το 2015;

Ποια τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης για το παραπάνω έτος; (Δαπανών διοικήσεως,  λειτουργίας  και  συντηρήσεως, ανά τομέα)

Ποια έργα σχεδίασε και κατασκεύασε και ποιο το κόστος τους;

Σε ποιο ποσό εκτιμάται το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της;

Ποιος ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων σε αυτή και οι ειδικότητες του;

Ποιες οι αμοιβές της διοίκησης κατά περίπτωση;»

 

Α Ι Τ Η Μ Α |  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

 

Προς τον Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

κ. Κωνσταντίνο Ρόκο

κοιν:

Δήμαρχο Αγρινίου

και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αγρινίου

κ. Γιώργο Παπαναστασίου

κ. Πρόεδρε

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του παρακάτω αιτήματος μας, καθώς και για τις επαρκείς απαντήσεις που οφείλει ο Δήμαρχος  Αγρινίου στις ερωτήσεις μας.

Από δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου στις 17 Ιουλίου 2016 με τίτλο: «Εργασίες σε δρόμους του Αγρινίου – Δηλώσεις Δημάρχου» πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αγρινίου από κοινού με την ΔΕΥΑΑ και μετά από προγραμματική σύμβαση ξεκίνησε να υλοποιεί έργα σε κομβικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις- Αναπλάσεις- Ηλεκτροφωτισμός οδών Πόλης Αγρινίου» με προϋπολογισμό 1.034.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από «ίδια έσοδα».

ΑΙΤΗΜΑ

Στο παρελθόν και με ποικίλους τρόπους ως δημοτική παράταξη έχουμε αναδείξει το θέμα της παράνομης και καταχρηστικής παρακράτησης του ειδικού τέλους 80% στην τιμή του κυβικού μέτρου του νερού από την ΔΕΥΑ Αγρινίου για το έτος 2012 και για το έτος 2013 μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο. Θεωρούμε λοιπόν  ότι το αποθεματικό της δημοτικής αυτής επιχείρησης που φθάνει στο ύψος των 2.500.000 περίπου ευρώ είναι προϊόν της παραπάνω πράξης. Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να ενημερώσει τους Δημοτικούς συμβούλους και να παραδώσει στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου το ακριβές κείμενο της σύμβασης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες των παραπόνων πολλών συνδημοτών μας για προβλήματα πίεσης του συστήματος ύδρευσης σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης του Αγρινίου κάτι που πιστοποιείται εξάλλου και από τα δελτία τύπου που βγάζει κάθε καλοκαίρι η ΔΕΥΑ καλώντας τους καταναλωτές να προβούν σε μείωση της κατανάλωσης του νερού που ξοδεύουν προκειμένου το νερό να φτάσει σε όλους.

Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Αγρινίου αρκετά χρόνια τώρα επειδή οι υποδομές δεν επαρκούν.

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης αρκετών περιοχών και την εντατική οικοδόμηση τους, χωρίς να ληφθεί καμία μέριμνα για την επέκταση των δεξαμενών αλλά και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,  υπάρχουν συμπολίτες μας που καταβάλουν υψηλό αντίτιμο ανταποδοτικών τελών χωρίς να απολαμβάνουν επαρκείς υπηρεσίες, γεγονός, που δεν ισχύει για άλλους, οι οποίοι καταβάλλουν το ανάλογο αντίτιμο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο κατηγορίες πολιτών: Οι προνομιούχοι, οι οποίοι απολαμβάνουν πλήρες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και οι μη προνομιούχοι, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αναγκαζόμενοι αρκετοί από αυτούς να προσφεύγουν σε δαπανηρές λύσεις με την  εγκατάσταση κατάλληλων  μηχανικών αντλιών προκειμένου να εξασφαλίσουν μια κανονική ροή νερού.

  • Πώς προγραμματίζει η ΔΕΥΑ Αγρινίου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα;
  • Πριν από ένα χρόνο είχαμε καταθέσει ως δημοτική παράταξη ερώτηση αναδεικνύοντας το θέμα της ανεπαρκούς αποχέτευσης της πόλης λόγω του ότι το σύστημα είναι παντορροικό, αλλά και των ανοιχτών ρεμάτων αυτής και λάβαμε γραπτή απάντηση ότι η δημοτική επιχείρηση προτίθεται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε τι ενέργειες έχει προβεί η ΔΕΥΑ Αγρινίου όλο αυτό το διάστημα για την δρομολόγηση των  λύσεων για το μείζων αυτό θέμα;
  • Για πιο λόγο η ΔΕΥΑ Αγρινίου δεν έχει εκδώσει ακόμα το «Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτού» του Ν. 1069/80 άρθρο 19*;

*Το άρθρο αναφέρει κατά λέξη, τα εξής:

«Η επιχείρησις  υποχρεούται  όπως  καθ’  έκαστον  έτος  συντάσσει Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος Καταναλωτού.

Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, μεταξύ  άλλων,  τα  ουσιώδη και  αναγκαία  προς ενημέρωσιν επί της δραστηριότητος της επιχειρήσεως στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνωνται εκ του ετησίου απολογισμού  και  των εκθέσεων  οικονομικής  καταστάσεως,  της απογραφής της περιουσίας της, του ετησίου Προγράμματος Επενδύσεων  μετά  των  πηγών  χρηματοδοτήσεώς του  εκ  του  αποτελέσματος  του  διαχειριστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως,  λειτουργίας  και  συντηρήσεως,  της  παραγωγικότητος  της Επιχειρήσεως,  της  καταστάσεως  του προσωπικού, των αμοιβών της διοικήσεως και του προσωπικού, ως και ετέρα στοιχεία επί των πάσης  φύσεως      δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως.

Το Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του  Γενικού  Διευθυντού  της  επιχειρήσεως  αποστέλλεται, μερίμνη της  επιχειρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ μηνών από  της  λήξεως  του  οικονομικού  έτους εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς ενημέρωσίν των.

Η  μη  σύνταξις ή  η  μη  αποστολή  του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος».

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button