ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στον δήμο Θέρμου – Αναλυτικά οι αρμοδιότητες

Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντάρα οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι δήμου Θέρμου.

Είναι οι Kωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Κότσαλος, Κωνσταντίνος Αθανασίου και Γεώργιος Μυζήθρας.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος (με αντιμισθία)

– Μεριµνά για όλα τα θέµατα πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµου, για τη κίνηση των µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου (γκρέιντερ, JCB, φορτηγό αλατιέρα κ.λπ.).
-Συντονίζει σε περίπτωση θεοµηνιών και εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών όλα τα οχήµατα του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Θέρµου, Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµου κ.λπ.).
– Συντονίζει και αποφασίζει σε συνεργασία µε το ∆ήµαρχο για την συντήρηση της αγροτικής δηµοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του ∆ήµου Θέρµου τόσο µε τα µηχανήµατα του ∆ήµου, όσο και µε την µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων. -Συνεργάζεται µε το αρµόδιο τµήµα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
– Μετέχει του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµου και αναπληρώνει το ∆ήµαρχο σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
– Μεριµνά για όλα τα θέµατα της Πυροπροστασίας και συνεργάζεται µε το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Θέρµου για το σκοπό αυτό.
-Αναλαµβάνει πλήρως την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου και των Κοινοτήτων και συντονίζει το προσωπικό καθαριότητος.
-Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν την Υγεία, την συγκοινωνία και επιβλέπει και συνεργάζεται µε την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Θέρµου και το Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου.
-Παρακολουθεί και συνεργάζεται µε το ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους και τις υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα ανάπτυξης του ∆ήµου.
– Συντονίζει σε συνεργασία µε τους φορείς υλοποίησης, τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την προβολή των δραστηριοτήτων ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου.
-Συνεργάζεται µε το Γραφείο ∆ηµάρχου για τον συντονισµό των σχέσεων του ∆ήµου µε εξωδηµοτικούς φορείς και εισηγείται δράσεις και δραστηριότητες που αφορούν την εικόνα του ∆ήµου.
– Μεριµνά και εισηγείται για την ονοµατοδοσία οδών του ∆ήµου, καθώς και την αδελφοποίηση ∆ήµων και πόλεων.
-Μεριµνά για την έκδοση εντύπων του ∆ήµου.

Κότσαλος Κωνσταντίνος (με αντιμισθία)

– Αρµοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
– Αρµοδιότητες του τοµέα Απασχόλησης.
-Αρµοδιότητες υπευθύνου Οικονοµικών και ∆ιοίκησης του ∆ήµου (Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και κρατικών αρµοδιοτήτων. -Αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Την αρµοδιότητα του ΚΕΠ και του Προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
-Αρµοδιότητα να παρακολουθεί την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης του ∆ήµου.
-Αρµοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις προµήθειες του ∆ήµου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων σχετικά µε τις προµήθειες.

Κωνσταντίνος Αθανασίου (με αντιμισθία)

– Αρµοδιότητες του Τοµέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Τοπικών Κοινοτήτων
– Αρµοδιότητες Παιδείας και Αθλητισµού
-Αρµοδιότητες συντονισµού µε τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας και µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµου για δηµοτικά και επαρχιακά έργα.
-Αρµοδιότητες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού.
– Αρµοδιότητες της υπηρεσίας αποχέτευσης.

Γεώργιος Μυζήθρας

– Αρµοδιότητες του τοµέα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας-Αλιείας .
-Αρµοδιότητα να ελέγχει και να µεριµνά για την επίβλεψη των αναµεταδοτών του ∆ήµου.
– Αρµοδιότητα να µεριµνά για την εξοικονόµηση ενέργειας.
– Αρµοδιότητες άρδευσης, συντήρησης αρδευτικών δικτύων, επεξεργασία και εφαρµογή κανονισµών άρδευσης και λειτουργίας ΤΟΕΒ και αρδευτικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου.
– Μεριµνά για όλα τα θέµατα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του ∆ήµου. -Εκπροσωπεί το ∆ήµο στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας και συνεργάζεται µε την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας και τον Θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται κατά σειρά από τους Αντιδηµάρχους: 1) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2) ΚΟΤΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 4) ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close