ΓεγονόταΡοή Ειδήσεων

Ακτιο-Αμβρακία: Πρόστιμο 15.960 ευρώ στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ από την Περιφέρεια

Για λειτουργία μονάδας χωρίς άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, επιβάλλεται, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ανάδοχο στο τμήμα ΧΘ από 0+000 έως ΧΘ22+500 του έργου κατασκευής της  οδικής σύνδεσης Ακτίου με Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου, που αφορά μονάδα  παραγωγής σκυροδέματος, παραγωγής ασφαλτομίγματος, διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού, κοπής και τελικής επεξεργασίας λίθων (σπαστηροτριβείου), επισκευής μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένη στο 4ο χλμ Ε.Ο. Βόνιτσας-Παλαίρου,  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΠΕ Αιτωλ/νίας για τις ανάγκες του έργου ‘Kατασκευή Οδικής Σύνδεσης  περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου , από Χ.Θ. 0+000 έως 22+500’ , πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα  ευρώ (15.960,00) €, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 9, δηλαδή ότι η μονάδα του θέματος  λειτουργεί χωρίς  έγκριση εγκατάστασης και  χωρίς άδεια λειτουργίας κατά παράβαση του Ν.3982/2011 αρ.19, παρ.4.

 Σύμφωνα με την απόφαση το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ορίζεται προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.

Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ετικέτες

Σχολίασε

Ένα Σχόλιο

  1. Να μας πει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ πόσες εγκαταστάσεις έχει ελέγξει για τις άδειές τους και πόσες παραβάσεις βρήκε.
    Μήπως κάποιες επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας είναι «αόρατες» ή «αιμοδότες» ή «ψηφοπελάτες» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ??

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close