Αυτοδιοίκηση

Συζήτηση για τις πλημμύρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

dimotiko-symvoulio-29-1-2018 (11)

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 19.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 1. Εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για αναθέσεις συμβάσεων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 26 παρ.6 και άρθρο 32 παρ.2 περ. γ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την απόρριψη των νέων συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων στο Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: ΑντιδήμαρχοςκαΣαλμά).

 1. Παραλαβή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για απευθείας αγορά ιδιοκτησιών επί της οδού Αριστοτέλους στο ΟΤ 63Β σχεδίου πόλεως Αγρινίου και αποδοχή προσφερόμενου τιμήματος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για εξαγορά ιδιοκτησίας των Μαρίας, Ζωής, Βασιλείου, Χαράλαμπου και Χρίστου Πασχέντη επί της οδού Ιωνίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας στο ΟΤ 181 σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 446, επί αιτήσεως Ευγενίας Βαμβάτσικου – Στάθη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του Νέου Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 246/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του Νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Κατανομή Α΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγρινίου).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλμά).

 1. Εγγραφήτου Δήμου Αγρινίου ως συνδρομητή σε  περιοδικά  και ηλεκτρονικά  μέσα  για το έτος  2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Ορισμός μελών σε επιτροπές του Δασαρχείου Αγρινίου για την διετία 2018-2019.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Σαλμά)

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου  2017  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Αποδοχή δωρεάς χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου του Δ.Α.Κ. Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου. (Σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/14-8-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ματσουκίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ματσουκίου κ. Χαράλαμπος Κουτρουμάνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).
 1. Έγκριση διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Η κατάθλιψη στη σύγχρονη εποχή».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ.Καλαντζής).

 1. Τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της Πράξης «Δομή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5001579 του Ε.Π.Δυτ.Ελλάδας 2014-2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 1. Διόρθωση της με αριθμό 255/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στις φερόμενες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. 1099-1070 με κτηματολ. αριθμούς αντίστοιχα 030507, 030505, επέκτασης σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Εμμαν. Νομικού».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Α) Έγκριση της διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Ιθάκης κατά τις ώρες λειτουργίας του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Β) Έγκριση της διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης του Αγρινίου για τη διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «5η ώρα που χαράζει». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποητικός) και της 1ης Σ.Σ. εργασιών  του έργου:  «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης (τακτοποητικός), του 1ου Α.Π.Ε., της 1ης Σ.Σ. (τακτοποιητική) και  της 2ης Σ.Σ. εργασιών  του έργου:«Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Διαμορφώσεις χώρου επέκτασης κοιμητηρίου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κατασκευή οδών πρόσβασης και έργα διευθέτησης όμβριων στο 6ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιχορήγηση ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας για έργα αποκατάστασης και καλής λειτουργίας αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς του».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δήμου Αγρινίου 2016».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button