Αυτοδιοίκηση

Έντεκα προσλήψεις από το Κέντρο Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

epi-bonitsaΤο Νομικό Πρόσωπο (Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης) του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του, με απόφαση του προέδρου του Παντελή Αποστολάκη και η οποία αναρτήθηκε στο διαύγεια προσέλαβε (11) έντεκα άτομα, ήτοι:
-την Μαυρομάτη Αποστολία του Ευαγγέλου και την Λάϊου Χριστίνα του Αθανασίου για τις θέσεις των ΠΕ Νηπιαγωγών,
-Κολοβού Ελένη του Ελευθερίου, Τσουνάκα Αναστασία του Ναπολέων, Λάσκαρη Αννέτα του Γεωργίου για τις θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 
-Τζεφριού Σπυριδούλα του Γερασίμου, Χρυσούλης Λεωνίδας του Ανδρέα, Ζήσης Κων/νος του Ηλία και Χασακή Παναγιώτα του Λάμπρου για τις θέσεις των ΔΕ Μαγείρων, 
-Ράγκου Μαρία του Σταμούλη και Μάρη Γερασιμούλα του Ευσταθίου για τις θέσεις των ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών.
 
      Προσέλαβε τα άτομα αυτά για τις ανάγκες των Σταθμών του Νομικού Προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η ανάληψη της υπηρεσίας τους άρχισε από 17/11/2014 μέχρι 16/01/2015…
 
Αναλυτικά δείτε την Απόφαση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα: 14/11/2014
Αριθ.Πρωτ.: 770
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34/2014
Η Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
 
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν. 2880/2001 άρθρο 26 ΦΕΚ 9Α /2001.
2.Τις διατάξεις του Α΄και Γ΄του Ν.1188/81 ΦΕΚ 204 Α/30-7-81, περί κυρώσεως κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδ/σης.
3.Τις διατάξεις του Ν.2683/99.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΠΔ 410/95.
5.Την με αριθ. οικ.81 εγκύκλιο 7211/21-4-2001 της Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης Ν. Αιτ/νίας περί αρμοδιότητας έκδοσης πράξεων που αφορούν το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών που αποτελούν Δημοτικό ΝΠΔΔ.
6.Την με αριθ. 134980/12542/04-11-2014 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για πρόσληψη δύο (2) Νηπιαγωγών ΠΕ, τρείς (3) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, πέντε (5) Μαγείρων ΔΕ και δύο (2) Υπαλλήλων Βοηθητικών Εργασιών ΥΕ για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας δύο μηνών.
7.Τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/ 19972738/ 1999  και 3051/2002 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004, 3320/2005.
8.Το υπ’αρίθμ. 769/14-11-2014 πρακτικό συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής προσωπικού.
9.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε προσωπικό για τους Σταθμούς του Ν.Π. και την αριθ 86/2014 απόφαση του Δ.Σ.
Αποφασίζει
Την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων ήτοι:
 
την Μαυρομάτη Αποστολία του Ευαγγέλου και την Λάϊου Χριστίνα του Αθανασίου για τις θέσεις των ΠΕ Νηπιαγωγών,
Κολοβού Ελένη του Ελευθερίου, Τσουνάκα Αναστασία του Ναπολέων, Λάσκαρη Αννέτα του Γεωργίου για τις θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Τζεφριού Σπυριδούλα του Γερασίμου, Χρυσούλης Λεωνίδας του Ανδρέα, Ζήσης Κων/νος του Ηλία και Χασακή Παναγιώτα του Λάμπρου για τις θέσεις των ΔΕ Μαγειρων, Ράγκου Μαρία του Σταμούλη και Μάρη Γερασιμούλα του Ευσταθίου για τις θέσεις των ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών.
 
Προσλαμβάνει τα άτομα αυτά για τις ανάγκες των Σταθμών του Νομικού Προσώπου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η ανάληψη της υπηρεσίας τους θα γίνει από 17/11/2014 μέχρι 16/01/2015.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
xiromeronews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close